Hero Background Image

Belangrijke aandachtspunten voor middelgrote bedrijven in 2019: technologie, talent en verandering

 

Deze blog, geschreven door de tekstschrijvers van Workday, verscheen oorspronkelijk in het Engels op de blog van Workday. Omdat we denken dat dit ook voor onze Nederlandse lezers interessant kan zijn, treft u hieronder een Nederlandse vertaling aan.

 

In 2019 krijgen middelgrote ondernemingen te maken met een onzeker en onvoorspelbaar klimaat. De internationale economische vooruitzichten blijven veranderen en sommige onderzoekexperts verwachten in 2019 een economische vertraging. Er zijn meerdere factoren van invloed op het ondernemingsklimaat, van volatiliteit op de aandelenmarkt tot toenemende geopolitieke en beleidsmatige onzekerheid.

 

Wat zijn de topprioriteiten van executives van middelgrote bedrijven voor dit jaar, rekening houdend met deze veranderingen?

 

We vroegen experts uit de branche om hun inzichten. Wat zijn de belangrijkste trends en knelpunten voor middelgrote bedrijven in 2019? Hoe kunnen deze bedrijven in onzekere tijden flexibel blijven, zich aanpassen en groei blijven realiseren?

Hoewel middelgrote ondernemingen zich op meerdere prioriteiten richten, kwamen twee aandachtsgebieden telkens weer naar voren: technologie en talent. Dit is wat experts te zeggen hadden:

Toenemende adoptie van digitale technologieën, met name de cloud

In het middensegment nemen de technologie uitgaven toe. Volgens het rapport 'Technology in the Mid-Market: Embracing Disruption' van Deloitte Consulting LLP uit 2018 zegt 57 procent van de respondenten uit het middensegment dat ze dit jaar meer uitgeven aan technologie dan vorig jaar. 33 procent zegt dat hun bedrijf ten minste vijf procent van de omzet aan technologie besteedt.

Volgens Chris Jackson, Deloitte Private Technology Leader bij Deloitte Consulting LLP, zal dit cijfer blijven toenemen. Hij stelt dat veel middelgrote bedrijven extra investeren in nieuwe technologieën nadat ze een aanzienlijk rendement hebben gemeten op eerdere investeringen. "Hoewel de implementatie van digitale technologieën vaak voortkomt uit een kosten-batenoverweging, zien organisaties dat deze investeringen helpen met transformatie en een positieve impact hebben op de business, van betere operationele efficiëntie tot inzichten waarmee ze kunnen innoveren en sneller op marktkansen inspelen", zegt hij.

Volgens het rapport 'FutureScape: Worldwide SMB 2019 Predictions'1 van IDC, wordt digitale transformatie de komende vijf jaar een grotere prioriteit voor kleine en middelgrote ondernemingen (MKB). In het rapport staat dat 'digitale transformatie (DX) voor twee derde van de MKB-bedrijven eind 2023 een essentieel onderdeel van hun IT-strategie uitmaakt'.

De implementatie van cloudtechnologieën blijft een prioriteit voor veel middelgrote bedrijven, zeker voor bedrijven die willen groeien en internationaal willen uitbreiden.

Volgens het rapport van IDC heeft digitale transformatie als doel 'nieuwe businessmodellen, producten en services te innoveren die digitale en fysieke ervaringen voor zowel de business als de klant samenbrengen, en ondertussen zakelijke prestaties te verbeteren.' Digitale technologieën helpen middelgrote bedrijven met voorspelbaarheid, ook als de wereld om hun heen verandert. Volgens het rapport is 'digitale transformatie essentieel om de ontwrichtende druk van start-ups en groeiende bedrijven in uw branche te overleven'.

De cloud creëert een gelijk speelveld

De implementatie van cloudtechnologieën blijft een prioriteit voor veel middelgrote bedrijven, zeker voor bedrijven die willen groeien en internationaal willen uitbreiden. "Naarmate technologie verandert en evolueert, worden steeds meer kleine en middelgrote organisaties internationale ondernemingen", zegt Colin Brennan, Executive Vice President of Cloud HCM and Financial Solutions bij Alight Solutions. "Om te kunnen groeien rekenen deze organisaties op technologie zoals cloudoplossingen voor de benodigde infrastructuur om internationaal te kunnen opereren. Aangezien wettelijke bepalingen en regelgeving met betrekking tot belastingen, HR en payroll van land tot land verschillen, kunnen middelgrote ondernemingen zich met cloudsystemen door de complexiteit heen loodsen zonder grote personeelsinvesteringen in de landen waarin ze actief zijn."

Het IDC-rapport2 voorspelt ook dat de cloud de manier waarop MKB-bedrijven technologie implementeren zal blijven transformeren. Organisaties zullen volgens het rapport nieuwe cloudapplicaties blijven toevoegen, zelfs tijdens upgrades van on-premise infrastructuur.

Als het om de cloud gaat, is het volgens Jackson belangrijk dat ondernemingen stilstaan bij de bedrijfsonderdelen die er het meeste voordeel uit kunnen halen. Volgens het rapport van Deloitte zullen deze drie bedrijfsonderdelen de meeste workforce-gerelateerde veranderingen ervaren als het op digitale transformatie aankomt: operations (54 procent), klantenservice (46 procent) en marketing (41 procent).

Chris Michalak, CEO van Alight Solutions, wijst op het momentum van de cloud in HR en finance en benadrukt het feit dat meer dan 50 procent van de bedrijven volgens Information Services Group tegen 2020 cloudoplossingen zal gebruiken voor hun HR-applicaties. "Bij Alight zelf zal 75 procent van onze klanten eind 2019 de overstap hebben gemaakt naar cloud-based HCM", zegt hij. "We verwachten dat deze verschuiving naar de cloud echt zal toenemen wanneer MKB-bedrijven realiseren dat deze oplossingen hun infrastructuur voor HR en finance niet alleen beter ondersteunen, maar dat ze ook toegang krijgen tot een grote hoeveelheid data en inzichten voor het nemen van beter geïnformeerde zakelijke beslissingen."

AI en automation zijn in opmars

In het komende jaar zullen middelgrote ondernemingen meer gebruik gaan maken van cognitieve technologieën en artificial intelligence (AI). Volgens IDC3 'zal de meerderheid van de middelgrote bedrijven in ontwikkelde landen tegen het einde van 2019 cognitieve/AI-software hebben geïmplementeerd.'

Dit komt grotendeels doordat de technologie toegankelijker en betaalbaarder wordt. "Grote ondernemingen hebben lang het voortouw genomen in de ontwikkeling en implementatie van AI", zegt Brennan. "Nu deze technologie efficiënter wordt wat betreft kosten en capaciteit, zien we dat dit doorsijpelt naar kleinere organisaties. Middelgrote bedrijven kunnen veel sneller evolueren en groeien dan tien jaar geleden."

Brennan beschrijft hoe middelgrote bedrijven met behulp van automation hun shared financial en HR-services consolideren om kosten te drukken en efficiëntie te verhogen. "Dit maakt complexere services mogelijk zoals off-cycle betalingen en ad hoc toegang tot data en analytics", zegt hij.

Volgens het rapport van Deloitte zegt meer dan de helft van de respondenten (57 procent) machine learning te gebruiken voor voorspellende analyses van zakelijke resultaten, terwijl 41 procent het gebruikt om menselijke communicatie te lezen en coderen voor dataverwerking. Twee derde van de respondenten zegt RPA (robotic process automation) vooral te gebruiken voor repeterende, arbeidsintensieve taken.

Nu het middensegment steeds meer digitale technologieën implementeert, raadt Jackson executives aan dit als een kans te zien om processen te herevalueren en de manier waarop ze werken ten positieve te veranderen. "We raden bedrijven die nieuwe software implementeren aan om de software niet aan te passen aan hun manier van werken, maar zich in plaats daarvan juist zelf aan de technologie aan te passen," zegt hij. "De meeste softwarebedrijven hebben best practices ingebouwd in hun systemen waardoor klanten op een veel doeltreffendere manier kunnen werken. Het kan uw business verbeteren."

Inspelen op de veranderende aard van werk

Het tweede grote aandachtsgebied van middelgrote ondernemingen dit jaar is de veranderende aard van het werk, en hoe bedrijven omgaan met het aantrekken en behouden van talent in een krappe arbeidsmarkt. "Middelgrote ondernemingen moeten erkennen dat de aard van het werk dat we doen verandert, evenals de aard van de medewerkers", zegt Jackson.

Technologische vooruitgang blijft een enorme impact hebben op het werk van vandaag en verandert de talentbehoeften van werkgevers. Functies krijgen een nieuwe invulling en bedrijven moeten stilstaan bij de vaardigheden die ze vandaag en in de toekomst nodig hebben.

Naarmate de aard van het werk verandert, moeten bedrijven ook de manier waarop ze talent werven en ontwikkelen veranderen.

Hoewel veel mensen bang waren dat technologie banen zou vervangen, is volgens Jackson het tegenovergestelde het geval. Volgens het rapport van Deloitte is 46 procent van de executives in het middensegment van plan meer mensen aan te nemen. "Uit ons onderzoek blijkt dat technologie geen banen wegkaapt", zegt Jackson. "Bedrijven zien dat wanneer ze technologie inzetten voor administratieve en repetitieve taken, hun personeel meer tijd heeft voor creatiever en strategischer werk. Het rendement op de investering zorgt dat bedrijven meer mensen in dienst nemen."

Naarmate de aard van het werk verandert, moeten bedrijven ook de manier waarop ze talent recruiten en ontwikkelen veranderen. IDC4 voorspelt dat 'de helft van de MKB-ers tegen 2023 zal inspelen op de veranderende aard van het werk en nieuwe talent- en sourcingmodellen zal gaan benutten."

Een manier waarop middelgrote ondernemingen om talent concurreren is het bieden van extra benefits als flexibliteit en ontwikkelingskansen. "Nu de werkloosheid lager is dan ooit, doen organisaties van elke omvang enorm hun best om het beste talent aan te trekken en te behouden", zegt Michalak. "Alle bedrijven moeten een proactieve aanpak hanteren om zichzelf van de concurrentie te onderscheiden, en dit geldt met name voor middelgrote bedrijven die mogelijk het kapitaal niet hebben om in hogere lonen te investeren. Uit onze eigen data blijkt dat werknemers erg veel waarde hechten aan een geweldige employee experience, met benefits die eigenlijk weinig geld kosten, zoals flexibiliteit."

De mogelijkheid om werknemers om te scholen en nieuwe vaardigheden te leren is ook belangrijk binnen organisaties, zeker om gelijke tred te houden met organisatorische en technologische veranderingen. Uit het rapport van Deloitte blijkt dat 61 procent van de middelgrote bedrijven werknemers omschoolt, en dat 57 procent een nieuwe invulling geeft aan functies voor een naadloze integratie van mens en machine.

Middelgrote bedrijven werken ook steeds vaker met tijdelijk personeel om aan de talentbehoeften te voldoen. Volgens het rapport van Deloitte zegt 62 procent van de respondenten dat hun bedrijven nog flexibeler zijn geworden wat betreft product- en serviceontwikkeling dankzij de 'gig-economie', terwijl de helft van de bedrijven tijdelijke werknemers inzet om geheel nieuwe bedrijfsonderdelen te ontwikkelen.

De toekomst

Organisaties van elke omvang hebben in 2019 te maken met veel onzekerheden. Voor middelgrote ondernemingen spelen technologie en talent een belangrijke rol om deze veranderingen het hoofd te bieden, terwijl technologie en talent daarnaast kansen creërt om de business sterker te maken en te laten groeien.

1"IDC FutureScape: Worldwide SMB 2019 Predictions," Document US43439619, oktober 2018.

2Ibid.

3Ibid.

4Ibid.