Hero Background Image

Door Steve Dunne, Workday Staff Writer

Internationaal onderzoek: Traditionele reviewcycli belemmeren vooruitgang bij large enterprises

Grote ondernemingen streven naar meer continue en data-driven performance reviews volgens respondenten in 'Employee Performance Management Needs a Promotion', een internationaal onderzoek dat werd uitgevoerd door Forrester Consulting namens Workday. In dit onderzoek, waarin meer dan 600 decision makers op het gebied van employee performance werden ondervraagd, stelden respondenten bij 87% van de grotere ondernemingen dat het helpen excelleren van teams een van hun primaire doelen is om over te stappen op continuous performance management (CPM).

Uit het onderzoek bleek dat 82% van de ondervraagde respondenten bij large enterprises actief op zoek is naar manieren om hun aanpak van performance management te ontwikkelen. De redenen daarvoor zijn overtuigend: 51% stelt dat CPM de ontwikkeling van werknemers beter ondersteunt en zodoende de retentie van werknemers bevordert (45%). Daarnaast zei 45% dat ze beter moeten worden in het koppelen van employee performance aan meetbare bedrijfsdoelstellingen.

Large enterprises boeken vooruitgang op het gebied van continuous performance management, maar ze zijn er nog niet

Er zijn positieve ontwikkelingen te zien als we kijken naar het koppelen van employee performance aan business metrics. De meeste respondenten noemden hierbij een combinatie van kwalitatieve methodologieën, zoals ratings van managers, de evaluatie van skills en kwantitatieve, business-aligned metrics. Zo meet 46% van de ondervraagden de bijdrage van de werknemer aan doelstellingen als omzet en klantretentie, 44% evalueert werknemers op basis van productiviteitsmetrics, en 43% gebruikt frameworks zoals SMART-doelstellingen.

Ondanks deze vooruitgang voert twee derde van de large enterprises nog steeds jaarlijkse of halfjaarlijkse performance reviews uit, wat eerder voortkomt uit salarisbeoordelingscycli dan employee development. Veertig procent noemde de moeilijkheid om prestatie- en salarisgesprekken van elkaar los te koppelen als barrière om hun processen te vernieuwen. Zorgwekkend is dat 35% van de respondenten uit grotere ondernemingen van mening is dat managers geen coachingvaardigheden hebben.

Technologische investeringen zorgen voor agility en continue verbeteringen

Respondenten noemden continue coaching en business agility de grootste lacunes die ze moeten aanpakken bij de ontwikkeling performance management programma's. Voor besluitvormers op het gebied van performance management zijn een aantal technologische mogelijkheden zeer belangrijk of zelfs essentieel voor het bereiken van deze doelen. Ruim zeventig procent is op zoek naar technologieën

die managers contextuele begeleiding bieden ter ondersteuning van betere coaching (73%), analytics van team- en bedrijfsprestaties bieden ter ondersteuning van business-aligned evaluaties (72%) en de mogelijkheid om continu feedback te geven (70%).

Afstemming van processen en een cultuur van innovatie cruciaal voor het succes van CPM

Een van de belangrijkste bevindingen voor grote ondernemingen was de consensus dat een cultuur van agility en continue verbeteringen de HR- en talentdoelstellingen goed ondersteunt. Vier op de vijf respondenten zijn het erover eens dat hun performance management-processen agile moeten zijn om gelijke tred te houden met zakelijke en technologische ontwikkelingen. Dit betekent continue bijsturing van performance processen.

Uit de survey bleek dat grote ondernemingen die continue verbeteringen omarmen (bijvoorbeeld door het recent verbeteren van processen en technologieën voor employee performance processen) zien dat hun performance programma's nu meer opleveren. Bedrijven die hun processen continu verbeteren zien ook een verbeterde employee engagement, met een stijging van maar liefst 17% versus bedrijven die hun performance processen minder vaak updaten.

Meer over deze bevindingen en de surveyresultaten leest u in 'Employee Performance Management Needs A Promotion', een onderzoek uit 2018 uitgevoerd namens Workday door Forrester Consulting.

Lees hoe middelgrote ondernemingen denken over performance management in de tweede blog in deze serie.

Over het Forrester onderzoek 'Employee Performance Management Needs a Promotion

Workday gaf Forrester Consulting opdracht verschillende benaderingen van performance management in medium en large enterprises (respectievelijk 500 tot 3499 werknemers en > 3500 werknemers) te evalueren en een manier te vinden waarop organisaties effectiever worden door het centraal stellen van werknemers. Forrester hield hiertoe een online survey onder 600 respondenten en vijf interviews met employee performance decision makers uit 14 landen verspreid over Europa, Noord-Amerika, Azië en Oceanië.