Hero Background Image

Internationaal onderzoek: Hoe retailers organisatorische agility benaderen

Retailers weten dat ze agile en flexibel moeten blijven om nu en in de toekomst succesvol te kunnen zijn. In ons internationale onderzoek verdiepen we ons in het belang van organisatorische agility voor retailers.

 

Agility loont altijd in de retailwereld, ook zonder de gevolgen van een wereldwijde crisis, maar juist ook als retailers er middenin zitten. Het retaillandschap zal er waarschijnlijk geruime tijd heel anders uitzien en flexibiliteit is hierbij essentieel voor retailers.

Onze internationale onderzoek onder 998 executives, 'Schaalbare agility: de sleutel tot digitale groei' toont aan dat de meerderheid van de executives inziet dat organisatorische agility een belangrijke rol speelt bij het realiseren van digitale groei. En nog veelzeggender: er blijkt een sterk verband te bestaan tussen digitale omzetgroei en organisatorische agility.

We hebben vijf belangrijke voorwaarden geïdentificeerd die van cruciaal belang zijn voor organisatorische agility. Vervolgens hebben we de respondenten ingedeeld in categorieën op basis van de mate waarin ze de dit in de praktijk omzetten: Leaders (koplopers), Aspirers (volgers) en Laggards (achterblijvers). 'Leaders' (15% van de respondenten) pasten alle voorwaarden efficiënt toe, 'aspirers' (30% van de respondenten) vier van de vijf voorwaarden en 'laggards' (55%) drie of minder voorwaarden.

Dit zijn de vijf voorwaarden voor organisatorische agility:

  • Continue planning. Continue en realtime planning geeft organisaties de benodigde snelheid, agility en dynamiek om met succes te innoveren.
  • Flexibele structuren en processen. Toonaangevende organisaties ontwikkelen flexibele organisatiestructuren en -processen. Bijna de helft claimt mensen snel daar in te zetten waar hun vaardigheden nodig zijn.
  • Bouwen aan de workforce van de toekomst. Leaders hebben, vaker dan laggards, plannen om de meerderheid van hun werknemers bij te scholen en om specifieke initiatieven te introduceren die bijdragen aan het employee engagement.
  • Geïnformeerde en inzichtvolle besluitvorming. Bij 80% van de organisaties in de leaderscategorie hebben alle werknemers tijdig toegang tot relevante data om de juiste beslissingen te nemen.
  • Meten en bijsturen. Leaders hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het ontwikkelen van tools en metrics om de resultaten van digitale innovaties te meten. Dit geeft hun een 'fail fast'-mentaliteit: 94 procent zegt in staat te zijn om snel weg te sturen van mislukte projecten.

In ons onderzoek wordt organisatorische agility per branche onder de loep genomen. In de retailbranche (zie infographic hier) bevindt 9% zich in de leadercategorie, zit 68% in de laggardcategorie en is 23% een aspirer.

 

 

Hier vindt u een aantal belangrijke inzichten afkomstig van de respondenten uit de retailbranche:

  • Het verplaatsen van mensen wanneer dat nodig is, is belangrijk maar lastig. Achtenvijftig procent zegt klaar te zijn om mensen te verplaatsen als hun vaardigheden elders nodig zijn of als er nieuwe kansen ontstaan. Dit is een laag percentage vergeleken met andere sectoren.
  • Bijscholen wordt steeds belangrijker. 72% geeft aan dat hun werknemers worden aangemoedigd om zich te ontwikkelen door bijscholing.
  • Werknemers die met klanten werken hebben meer autonomie nodig. Slechts 62% zei dat hun klantgerichte werknemers besluiten kunnen nemen die de klantervaring verbeteren.
  • Digitale omzetstromen worden belangrijker. Uit ons onderzoek, dat eind 2019 werd uitgevoerd, blijkt dat slechts 38% verwacht dat hun digitale omzet over drie jaar 50% van de totaalomzet zal uitmaken. We verwachten echter dat de pandemie de focus op digitale omzet zal versnellen.

 

De uitdagingen voor organisatorische agility

Hoewel veel retailers vooruitgang boeken op het gebied van organisatorische agility, hebben ze allemaal te maken met een aantal soortgelijke uitdagingen. Op de vraag naar hoe het er voor stond met hun realtime, geïntegreerde planning, was hun antwoord dat de bureaucratische cultuur binnen de organisatie, een gebrek aan inzicht in data en de markt en een gebrek aan relevante vaardigheden de meest voorkomende obstakels zijn.

Retailers doen hun best om te voldoen aan veranderende bedrijfsbehoeften door het updaten van processen, maar melden dat ze worstelen met bureaucratie, starre legacytechnologieën en een gebrek aan motivatie om af te stappen van oude processen.

 

De sleutels tot het verbeteren van agility

Retail kreeg het laagste percentage van leaders in alle sectoren in ons onderzoek. Dus hoewel de sector wel aan het veranderen is, hebben retailers meer werk te doen dan de meesten om organisatorische agility te realiseren. Maar als ze zich focussen op een paar belangrijke gebieden kunnen ze vooruitgang boeken en zich sneller aanpassen aan de veranderende retailsector.

De mogelijkheid om werknemers te herplaatsen wanneer dat nodig is of wanneer hun vaardigheden elders nodig zijn, is van het grootste belang, maar slechts 58% van de retailers gaf aan dat snel te kunnen doen. Dat gebrek aan agility kan het hele bedrijf belemmeren, dus een focus op dat gebied is essentieel.

Een ander aandachtspunt is deze uitkomst: slechts 29% zegt dat werknemers volledige toegang hebben tot de data die ze nodig hebben. Als mensen geen toegang tot data hebben op het moment dat ze het nodig hebben is het moeilijk om agile te zijn.

Dus voor organisatorische agility moeten retailleaders zich richten op het ontwikkelen van hun strategie voor digitale groei en werknemers toegang geven tot de data die ze nodig hebben. Bovendien moeten ze voorbereid zijn voor het verplaatsen van werknemers naar gebieden waar ze nodig zijn.