Hero Background Image

Dit verhaal, geschreven door Lynn Christensen, verscheen oorspronkelijk in het Engels op de Workday-blog. We bedachten dat het ook voor onze lokale lezers interessant zou zijn, dus staat het hieronder in het Nederlands.

5 tips voor Women in Tech

Het afgelopen jaar heb ik de kans gehad om namens Workday verschillende evenementen rondom het thema 'Women in Tech' bij te wonen. In februari nam ik op het VMware-congres 'Women Transforming Technology' deel aan een paneldiscussie over het doorbreken van barrières. En vorige maand was ik bij de 'Grace Hopper Celebration of Women in Computing 2017' en nam ik tijdens Workday Rising deel aan de paneldiscussie 'Changing the Game: Women in Tech'. Deze bijeenkomsten vertegenwoordigen een krachtige beweging gericht op de empowerment van vrouwen in de technologiesector wereldwijd, een beweging waar ik met trots deel van uitmaak.

Tijdens deze bijeenkomsten ben ik enorm geïnspireerd door de verhalen die vrouwen van verschillende leeftijden en met verschillende achtergronden met het publiek deelden. Hoewel we enorme vooruitgang hebben geboekt, is er duidelijk nog veel te doen.

Hier volgen vijf lessen die bij elke bijeenkomst terugkwamen en waarvan ik denk dat ze niet alleen vrouwen, maar ook bedrijven, helpen zich succesvol te positioneren:

Technologie is menselijk

Met alle verbluffende innovaties die we in de technologie hebben gezien wordt snel vergeten hoezeer technologie beïnvloed wordt door mensen. Achter elk algoritme schuilt een persoon die de code geschreven heeft. In de woorden van dr. Fei-Fei Li, professor en directeur van het AI Lab van Stanford University en hoofdwetenschapper bij Google Cloud AI/ML, tijdens haar keynote speech bij Grace Hopper: "machine values come from human values." Organisaties en hun executives moeten ervoor zorgen dat hun personeelsbestand divers genoeg is om faire producten en services te ontwikkelen die niet discrimineren.

Bij Workday hebben we een divers personeelsbestand in alle lagen, van de C-suite tot onze nieuwste stagiairs. Deze diversiteit in achtergronden en perspectieven helpt onze organisatie om mooie producten zoals Workday Human Capital Management (HCM) te ontwikkelen. Hiermee bevorderen we onze belangrijkste missie: tegemoetkomen aan de behoeften van onze klanten en hen in staat stellen hun eigen diversiteitsinitiatieven verder te ontplooien.

Iedereen moet zijn of haar steentje bijdragen

Diversiteits- en inclusie-initiatieven moeten bedrijfsbreed zijn. Zoals Ashley Goldsmith, Chief People Officer bij Workday het onlangs verwoordde: door van diversiteit en inclusie een prioriteit te maken kunnen bedrijven sterkere merken ontwikkelen, betere producten maken en uiteindelijk hun bedrijfsprestaties verbeteren. En belangrijker nog, het is de juiste keuze.

Als leiders moeten we een positief rolmodel zijn voor de mensen binnen en buiten ons bedrijf. Dit kunnen we doen door actief op zoek te gaan naar vrouwen die we sponsoren en hen te helpen met de ontwikkeling van hun carrière. In tegenstelling tot mentorschappen, waarbij de mentee een mentor zoekt, is het bij een sponsorschap de business manager die werknemers met een hoog groeipotentieel identificeert en steunt. Tijdens haar interview met theCUBE bij Grace Hopper vertelde mijn collega Erin Yang, Vice President of Technology Product Management, hoe het hebben van een sponsor haar carrière bij Workday heeft geholpen.

De weg naar succes begint bij uzelf

Een supportsysteem is belangrijk, maar om uw carrière nog doeltreffender te ontwikkelen is het belangrijk om in uw vaardigheden te geloven. Erken uw eigen potentieel, stel vast wat u wilt en ga ervoor.

Tijdens haar keynote bij Grace Hopper vertelde Diane Greene, CEO van Google Cloud en medeoprichter van VMware een verhaal uit haar kindertijd dat een snaar bij mij geraakt heeft. Als jong kind vertrouwde haar vader haar de taak toe hun boot door een nauwe opening tussen twee bruggen te sturen. Telkens wanneer ze het water op gingen, werkte ze hard om haar concentratie en nauwkeurigheid te verbeteren en beter voorbereid te zijn op deze en andere uitdagingen op zee. Deze ervaring heeft bij haar ingeprent hoe waardevol het is voortdurend te streven naar betere prestaties en te vertrouwen op haar eigen visie, wat essentieel was naarmate ze ouder werd en er maar weinig vrouwelijke rolmodellen waren.

Denk groots om groot te worden

Succes wordt niet altijd bepaald door hard werken. In een paneldiscussie tijdens de 'Women Transforming Technology Conference 2017' van VMware vertelde ik dat hard werken alleen positief bijdraagt als het een hefboom in beweging zet en de organisatie helpt haar doelen te bereiken. Ik heb vaak gezien dat vrouwen zich verliezen in de details en op tactische projecten focussen, zonder prioriteit te geven aan de activiteiten die echt impact maken. Verlies de big picture niet uit het oog: elk gesteld doel en elke actie die ondernomen wordt moet deel uitmaken van een groter plan.

Diversiteitsinitiatieven kunnen en moeten gemeten worden

Organisaties moeten een data-driven benadering van hun diversiteits- en inclusie-initiatieven hanteren door doelen te stellen, de impact te meten en verslag uit te brengen over de resultaten. Data houdt iedereen verantwoordelijk en stelt u in staat uw eigen prestaties te vergelijken met die van collega's.

Data maakt de tastbare voordelen inzichtelijk die voortvloeien uit het verbeteren van de diversiteit en verlegt de focus naar feiten in plaats van meningen. Tijdens het panel 'Changing the Game: Women in Technology' bij Workday Rising vertelde ik hoe data de emotie uit het gesprek haalt. Het kan een uitdaging zijn om gesprekken over diversiteitskwesties te voeren, maar door cijfers op tafel te leggen wordt geloofwaardigheid toegevoegd en ontstaat er een productievere dialoog.

Het was geweldig om te zien dat er zoveel aandacht uitgaat naar vrouwen in de technologiesector, en ik ben er trots op om Workday’s commitment aan inclusie en diversiteit op de werkplek (en daarbuiten) te bevorderen. Met de inzichten die ik heb opgedaan, ben ik geïnspireerd om te blijven zoeken naar manieren om impact te maken.

Foto: Deelnemers van Workday bij de Grace Hopper Celebration of Women in Computing, 4-6 oktober 2017.