2021 roadmap voor digitale acceleratie

Meer veerkracht door het versnellen van digitalisering.

In ons laatste wereldwijde onderzoek vroegen we 1024 business leaders hoe ze aankijken tegen de harde realiteit van digitale transformatie. Wij hebben vastgesteld dat organisaties die snel en doeltreffend op gebeurtenissen kunnen reageren enorm goed gepositioneerd zijn om te groeien.

Meer veerkracht door het versnellen van digitalisering.

In deze snel veranderende wereld zijn slechts drie dingen zeker.

Om te overleven is digitale transformatie cruciaal. 

36% van de bedrijven verwacht dat binnen drie jaar het merendeel van hun inkomsten voortvloeien uit digitale activiteiten. 

Digitale omzetmodellen domineren.

3 keer zoveel bedrijven, in vergelijking met ons onderzoek van 2019, verwacht dat 75% van hun inkomsten zullen voortvloeien uit digitale activiteiten.

Agility zorgt voor veerkracht.

Volgens 32% van de ondervraagden is het verhogen van de inspanningen op het gebied van digitaal, zoals het introduceren van nieuwe digitale omzetmodellen en het versnellen van digitale transformatie, de belangrijkste factor om te zorgen voor de veerkracht die nodig is om een eventuele toekomstige crisis het hoofd te bieden.

Het bouwen van een roadmap.

test
test

2019

We analyseerden de belangrijkste kenmerken van organisatorische agility en brachten vijf eigenschappen in kaart die bedrijven in staat stellen om snel nieuwe digitale omzetmodellen te introduceren en om tijdig te reageren.

2020

We wilden inzicht krijgen in hoe bedrijven deze vijf eigenschappen integreren in hun business, om zo een roadmap voor anderen te bouwen. Deze survey werd toevalligerwijs uitgevoerd tijdens een wereldwijde crisis.

2021

We analyseerden welk type organisaties het meest effectief reageerden op de COVID-19 pandemie, om vervolgens te bepalen welke best practices deze bedrijven hadden geïmplementeerd. Laten we eens kijken naar de belangrijkste stappen op weg naar organisatorische agility.

Het bouwen van een roadmap.

2019

We analyseerden de belangrijkste kenmerken van organisatorische agility en brachten vijf eigenschappen in kaart die bedrijven in staat stellen om snel nieuwe digitale omzetmodellen te introduceren en om tijdig te reageren.

test

2020

We wilden inzicht krijgen in hoe bedrijven deze vijf eigenschappen integreren in hun business, om zo een roadmap voor anderen te bouwen. Deze survey werd toevalligerwijs uitgevoerd tijdens een wereldwijde crisis.

test

2021

We analyseerden welk type organisaties het meest effectief reageerden op de COVID-19 pandemie, om vervolgens te bepalen welke best practices deze bedrijven hadden geïmplementeerd. Laten we eens kijken naar de belangrijkste stappen op weg naar organisatorische agility.

''

Slimme technologieën adopteren.

We vonden een verband tussen het gebruik van slimme technologieën zoals AI, ML en RPA, en de groei van digitale omzetmodellen. 

64% van de organisaties die vooruitgang rapporteren hebben slimme technologieën geadopteerd. Deze groep haalt twee keer zo vaak 50% of meer van hun inkomsten uit digitale omzetmodellen dan organisaties die deze technologieën nog niet hebben uitgerold. 

34% van de respondenten zegt dat 'het vermogen om met slimme technologieën te werken' de meest gezochte vaardigheid wordt de komende vijf jaar..

''

Het ontwikkelen van een flexibele bedrijfscultuur.

Een flexibele cultuur stelt bedrijven in staat om snel nieuwe kansen aan te grijpen en in te spelen op onvoorziene gebeurtenissen. 

56% zegt dat hun technologie aansluit op hun doelstellingen voor digitale transformatie.

Slechts 16% zegt hetzelfde over hun bedrijfscultuur.

Bottom line: het veranderen van technologie is makkelijker dan het veranderen van een cultuur.

''

Zorgen voor toegang tot data.

36% van de 'fast responders' zegt dat data binnen hun organisaties volledig toegankelijk is.

Slechts 13% van de 'slow responders' kan dit bevestigen.

Toegang tot data is cruciaal om realtime, datagedreven beslissingen op alle bedrijfsniveaus mogelijk te maken en om te zorgen voor continue planning en agile meetprocessen. 


Bedrijven waar data goed toegankelijk is profiteren ook van:

  • 51% hogere productiviteit
  • 43% betere inzichten en communicatie
  • 41% kostenbesparingen

''

Analytische en technische vaardigheden ontwikkelen.

Analytische en technische vaardigheden liggen aan de basis van de adoptie van:

  • Slimme technologieën
  • Agile metrics
  • Personeelscapaciteit
  • Werken op afstand

50% van de 'fast responders' heeft continue planning uitgerold.

''

Bijscholen als voorbereiding op de toekomst

Vanuit organisatorisch oogpunt heeft de COVID-19-pandemie tekortkomingen op het gebied van agility en skills aan het licht gebracht. 

45% stelt dat de onzekerheid op de wereldmarkt een grote belemmering vormt voor werving en selectie, waardoor het moeilijk is mensen te recruiten voor de meest urgente vaardigheden.

Als gevolg ontwikkelen bedrijven talent intern. Dit doen ze door het verbeteren van de betrokkenheid en retentie (41%), door het om- en bijscholen van werknemers (41%) en het delen van skills over functies heen (37%).

''

Houd uw voet op het digitale pedaal.

Het einde van deze crisis is nog niet in zicht, maar toch denken veel executives nu al na over hoe ze hun organisatie kunnen wapenen tegen toekomstige crises. 

Volgens 32% is het versnellen van de digitalisering de belangrijkste factor die hun organisatie de veerkracht geeft die nodig is voor een toekomstige crisis.


Alle inzichten op één plek.