Om leiderschapspotentieel te herkennen en te ontwikkelen, moet u via technologie inzicht krijgen in de vaardigheden, kennis en ervaring van uw personeel. Omdat bedrijfsmodellen veranderen, neemt de druk toe om inzicht te krijgen in de echte waarde van uw human capital en talentmanagement. Workday is sponsor van dit rapport van de Harvard Business Review Analytic Services waarin manieren worden onderzocht om optimaal gebruik te maken van het talent van uw bedrijf.

  • Koppel mensen, prestaties en strategie aan elkaar.
  • Krijg inzicht in en beheers de kosten voor talent.
  • Voorspel het tekort in vraag en aanbod voor talent.
  • Herken nieuwe leiders en leid hen verder op.
  • Ontwikkel een sterke strategie voor het aantrekken en behouden van werknemers.

Meld u aan en lees het rapport.

TRUSTe online privacy certification