Talent Management

Geef prioriteit aan talent

Mensen zijn de sleutel tot de groei van uw organisatie. Zij zorgen ervoor dat uw bedrijf concurrerend blijft. Stem uw talentpool af met uw doelstellingen, beloon goede prestaties en bied de managers van morgen een opleidingstraject. Dit alles met één uniform systeem. Met Workday Talent Management investeert u in uw mensen én in de toekomst van uw bedrijf.

Ontdek wat de sterke en zwakke punten van het team zijn en gebruik deze kennis bij uw inspanningen op het gebied van opvolgingsplanning.

Krijg inzicht in waar uw toppresteerders vandaan komen om uw recruitmentactiviteiten gerichter uit te voeren.

Weet waar uw strategie op het gebied van opvolgingsplanning risico loopt en ontdek daarnaast waarom.

Signaleer vertrekrisico's en onderneem actie om toptalent te behouden voordat het te laat is.

Zorg dat de eerste dag ertoe doet.

Workday Onboarding helpt u bij het verwelkomen van nieuwe werknemers. Hun productiviteit wordt vanaf de eerste dag geoptimaliseerd en de bijbehorende administratie wordt gestroomlijnd. Zo kunnen nieuwe werknemers meteen aan de slag.

 • Verstrek inleesmateriaal en checklists voor nieuwe medewerkers zodat zij snel aan de slag kunnen.
 • Stroomlijn administratieve processen door het elimineren van papierwerk voor het verzamelen van werknemersgegevens.

Stel inspirerende doelstellingen

Met Workday Goal Management kunt u uw bedrijfsdoelstellingen vaststellen, delegeren en evalueren, wat resulteert in optimale afstemming en grotere betrokkenheid.

 • Stimuleer de betrokkenheid door individuele doelen te stellen die zijn gekoppeld aan de bedrijfsdoelstellingen of de doelen van de betrokken leidinggevende.
 • Bekijk, analyseer of verander deze doelstellingen op elk moment, gebruikmakend van elk willekeurig device.
 • Moedig intensieve samenwerking aan door gebruik te maken van de sociale functies.
 • Configureer doelsjablonen die voldoen aan de unieke behoeften van uw bedrijf.  

Motiveer uw mensen om de best mogelijke prestaties te leveren.

In het beoordelingsframework van Workday kunt u heel eenvoudig verschillende sjablonen (periodiek of continu) configureren om werknemers overal ter wereld te evalueren en hun potentieel te herkennen en te vergroten.

 • Vergroot de consistentie in uw organisatie terwijl u aan lokale wet- en regelgeving blijft voldoen.
 • Zorg ervoor dat er een dialoog op gang komt tussen teamleden en managers.
 • Configureer uw controleproces volgens uw eigen, unieke, eisen en wensen.
 • Vraag of geef feedback op elk gewenst moment voor een compleet beeld van de prestaties.
 • Motiveer, beloon en ontwikkel talent op basis van prestaties, waarbij u blijft afstemmen met de bedrijfsprioriteiten.

Weet wie misschien wil vertrekken.

Workday biedt inzicht in vertrekrisico's in uw gehele organisatie, zodat u toppresteerders met een hoog vertrekrisico kunt herkennen en behouden.

 • Bekijk welke werknemers het volgende jaar misschien gaan vertrekken.
 • Houd verloop onder controle met automatisch gegenereerde loopbaanaanbevelingen.
 • Krijg inzicht in de mogelijke financiële gevolgen van het vertrek van toppresteerders.
 • Ontdek de unieke retentierisicofactoren van uw bedrijf via geautomatiseerde, historische analyses van werknemers die vrijwillig zijn vertrokken.
 • Krijg direct inzicht in de functiegroepen met het hoogste percentage aan toppresteerders én het hoogste vertrekrisico.

Maak op plan voor de toekomst

Gebruik Workday Succession Planning om opvolgingsplannen voor elke cruciale functie in uw organisatie op te stellen, te beheren en te evalueren.

 • Bereid u voor op de toekomst door kritieke hiaten binnen het management vóór te zijn.
 • Herken, vergelijk en ontwikkel gekwalificeerde opvolgers, ongeacht in welk team, vestiging of land zij zich bevinden.
 • Volg successor readiness, het vertrekrisico en de algehele status van uw opvolgingsplannen.

Inspireer uw werknemers om zelf aan hun toekomstplannen te werken.

Workday Career and Development Planning geeft uw werknemers de tools in handen die ze nodig hebben om hun loopbaan uit te stippelen.

 • Vestig de aandacht op de belangrijkste competenties, werkervaring, gevolgde trainingen en carrière-ambities in een individueel profiel.
 • Stel managers en werknemers in staat om samen te werken aan ontwikkeltrajecten die zijn gebaseerd op competenties.
 • Zorg ervoor dat werknemers met veel potentieel, inclusief werknemers die onderdeel uitmaken van opvolgingsplannen, hun ontwikkelingsplannen ook daadwerkelijk doorlopen.
 • Geef werknemers de mogelijkheid aan te geven waarnaar ze op zoek zijn in een functie en laat ze op eenvoudige wijze vacatures die daaraan voldoen bekijken.
 • Geef werknemers informatie over de benodigde competenties van functies die hen interesseren, zodat ze kunnen zien welke stappen ze moeten nemen om hieraan te voldoen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Please enter your first name.
Please enter your last name.
Please enter a valid email address.
Contact opnemen

Bedankt!

Binnenkort neemt een van onze medewerkers contact met u op.