Talent management

Geef prioriteit aan talent.

Krijg inzicht in talent binnen uw organisatie, koppel toptalenten aan de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen en ontwikkel de leiders van de toekomst. Met de software voor HR talent management van Workday investeert u in uw mensen én in hun toekomst, zodat u klaar bent voor wat er gaat komen.

HR-software voor Talent Management

Herken werknemers die het in zich hebben zich te ontwikkelen tot leider.

Krijg inzicht in hoe uw team bezig is met het behalen van de organisatiedoelstellingen.

Krijg een overzicht van de prestaties en het talent van uw team.

Beheer uw successieplanning en zie waar u mogelijk risico loopt.

Zet uw beste been voor.

Zorg ervoor dat nieuwe werknemers meteen aan de slag kunnen. Met Workday Onboarding, dat vanaf elk device toegankelijk is, maakt u een goede eerste indruk en kunnen nieuwe werknemers direct aan de slag.

 • Zorg ervoor dat nieuwe werknemers zich gelijk thuis voelen met een persoonlijk welkomstbericht, een lijst van personen met wie ze contact kunnen opnemen, en een eigen mentor.
 • Wijs learning video’s toe aan nieuwe werknemers toe om ze vanaf de eerste dag te stimuleren in hun ontwikkeling.
 • Automatiseer de bedrijfsprocessen rondom nieuwe werknemers om de productiviteit te verhogen.
 • Laat interne en internationale overplaatsingen soepel verlopen met cross-boarding.
 • Bouw vanaf de eerste dag een talentprofiel van uw werknemers om hen in de toekomst te helpen met functie-aanbevelingen.

Houd zicht op uw personeelsbestand.

Zoek contact met uw mensen en laat hen door middel van Workday-surveys weten dat u naar hen luistert.

 • Beoordeel uw bedrijfscultuur met regelmatige pulse surveys.
 • Creëer gepersonaliseerde berichten en meldingen voor een personal touch.
 • Beheer meerdere surveys door deze van tevoren te plannen.
 • Volg de statistieken, status en reacties van enquêtes eenvoudig via het surveydashboard.

Stel slimme doelen en beloon goede prestaties.

Help al uw werknemers, inclusief tijdelijke werknemers, om hun doelen af te stemmen op de bedrijfsstrategie. Zo garandeert u het succes van de organisatie als geheel.

 • Bevorder engagement door individuele doelen in lijn te brengen met de doelen van uw organisatie of manager.
 • Creëer doelen en volg de voortgang vanaf elk device om de productiviteit te verhogen.
 • Moedig samenwerking aan door gebruik te maken van social check-ins en de feedbackfunctionaliteit.
 • Configureer goal templates die voldoen aan de unieke behoeften van uw bedrijf.

Motiveer uw mensen.

Met de talentmanagementsoftware van Workday beschikken uw werknemers over de tools om hun prestaties te meten en hun potentieel te ontsluiten.

 • Standaardiseer de performanceprocessen in uw organisatie terwijl u aan de nationale wet- en regelgeving blijft voldoen.
 • Maak het eenvoudig voor werknemers en managers om prestaties te bespreken met regelmatige check-ins.
 • Configureer de beoordelingsprocessen volgens uw eigen behoeften.
 • Vraag of geef op elk gewenst moment feedback, niet slechts tijdens jaarlijkse functioneringsgesprekken.

Help en inspireer uw werknemers om aan hun toekomstplannen te werken.

Workday Career en Development Planning is een onderdeel van ons talentmanagementsysteem en geeft uw werknemers de benodigde tools om verder te groeien in hun loopbaan.

 • Benadruk vaardigheden, feedback, carrièredoelen en meer in een dashboard om een continue dialoog te stimuleren.
 • Stel werknemers in staat om hun doelen te realiseren en interne vacatures te bekijken.
 • Geef werknemers de mogelijkheid aan te geven waarnaar ze op zoek zijn in een functie en laat ze vacatures bekijken die daaraan voldoen.
 • Stel werknemers in staat de patronen voor interne mobiliteit in hun organisatie te onderzoeken en mogelijke carrièrestappen in kaart te brengen.
 • Stimuleer betrokkenheid door mentoren toe te wijzen aan werknemers.

Ontdek de sterke punten van uw teams.

Ontdek op welk gebied uw teams excelleren. Met onze software voor HR Talent Management beschikt u over talentoverzichten, rapportages en dashboards die de werknemers- en teamdynamiek aangeven, zodat u een volledig beeld heeft van uw werknemers.

 • Bekijk het arbeidsverleden, de huidige competenties en toekomstige doelen.
 • Kalibreer teams en ontwerp ontwikkelingsplannen op maat.
 • Voer talentbeoordelingen uit en evalueer het potentieel van individuele werknemers en groepen.
 • Identificeer wie misschien wil vertrekken en bepaal welke factoren het vertrekrisico vergroten.

Plan voor de toekomst.

Ontwikkel, beheer en evalueer successieplannen voor elke functie in uw organisatie.

 • Bereid u voor op de toekomst door kritieke managementhiaten vóór te zijn.
 • Breng talent op verschillende locaties in een vroeg stadium in kaart door opvolgingspools voor gelijksoortige functies samen te stellen.
 • Herken, vergelijk en leid opvolgers op, ongeacht in welk team, in welke vestiging of in welk land zij zich bevinden.
 • Ontwikkel en implementeer successiestrategieën (bijvoorbeeld herstructureren, extern werven, intern werven).
 • Volg successor readiness, het vertrekrisico en de algehele status van uw opvolgingsplannen.
Section Background Image