Personeelsanalyses

Neem beslissingen op basis van data in plaats van intuïtie.

Krijg een volledig beeld van uw mensen en de operatie binnen de context van uw business. Met People Analytics van Workday onderbouwt u op overtuigende wijze een verhaal met data, motiveert u acties en brengt u veranderingen teweeg.

People Analytics

Krijg inzicht in de samenstelling van uw personeel.

Laat het management actie ondernemen met onderbouwde data.

Effectiever concurreren door uw personeel te differentiëren.

Bekijk uw mensen en activiteiten binnen de context van uw business.

Ken uw mensen.

Verkrijg een macro-overzicht van uw personeelsbestand. De data over personeel en de bijbehorende analytics binnen Workday helpen u risico's te herkennen, kansen te ontdekken, trends te volgen en meer te weten te komen over bepalende factoren.

 • Analyseer de personeelssamenstelling op onder andere demografische en geografische kenmerken op elk device.
 • Visualiseer trends in headcount en verloop, zoals vrijwillig vertrek, nieuwe aanstellingen en verloop van topperformers.
 • Doe inzichten op over diversiteitstrends met behulp van meegeleverde rapporten en tools, zoals het Gender Pay Gap Dashboard.
 • Betaal uw mensen eerlijk volgens uw beloningsfilosofie met behulp van salarisrapporten en dashboards.

Help uw mensen te groeien.

Gebruik de data over talent en uw personeel binnen Workday HCM om hen te helpen de volgende stap in hun carrière te nemen, opvolging te plannen en talentrisico te beheren.

 • Bekijk wie sterk presterende teams ontwikkelt en wie hulp nodig heeft.
 • Lokaliseer hiaten in de managementpijplijn en herken topkandidaten.
 • Help uw werknemers zich te ontwikkelen met carrièrewijzers, competentiebeoordelingsdiagrammen en aanbevelingen voor leermogelijkheden.
 • Vergelijk investeringen in leren en ontwikkeling met prestaties en promotiepercentages om te zien wat werkt.

Zorg dat goede werknemers blijven.

Neem toptalenten aan en zorg dat ze voor uw organisatie behouden blijven. Met People Analytics van Workday ontdekt u wat uw mensen willen en wat ze betrokken houdt.

 • Houd zicht op uw personeelsbestand met belangrijke indicatoren binnen de context van uw organigram.
 • Maak gebruik van voorspellende analyses over verloop om risicofactoren op werknemersniveau te herkennen.
 • Neem betere recruitingsbeslissingen met cijfers over de kwaliteit van aanstellingen.
 • Bekijk welke rollen en organisaties meer aandacht vereisen ter verbetering van diversiteit en betrokkenheid.
 • Vergelijk de prestaties van uw organisatie met die van concurrenten met behulp van Workday Data-as-a-Service.

Combineer operationele en personeelsdata voor meer inzicht.

Krijg inzicht in productiviteit en effectiviteit van trainingen, personeelseisen en meer. Met Workday kunt u leiding geven met een compleet beeld van mensen en activiteiten en de business zo beter dan ooit runnen.

 • Verrijk HR-data met operationele data voor een volledig inzicht in de performance van de business.
 • Combineer op intuïtieve wijze data uit elke bron om informatiesilo’s te voorkomen.
 • Leg cruciale operationele inzichten bij de juiste persoon neer, met de juiste hoeveelheid details, op het juiste moment.
 • Beheer autorisaties centraal en maak gebruik van de databeveiliging van Workday om gemengde databronnen te beheren.

Meer informatie over Workday Prism Analytics >