Learning

Een prettige leerervaring voor uw personeel

Workday Learning combineert on-demand materiaal en bedrijfsleermiddelen in één toepassing die uw werknemers met plezier zullen gebruiken.  Ontdek hoe leren op de werkplek een nieuwe dimensie krijgt met Workday. 

Learning

Gebruik werknemersgegevens in Workday om gerichte aanbevelingen voor leermogelijkheden te doen.

Bied werknemers in elke fase van hun loopbaan relevante leermogelijkheden aan.

Bied moderne, hoogwaardige videolessen aan naast traditionele en persoonlijke cursussen

Stel uw medewerkers in staat hun expertise te delen.

Om onze collega's te ondersteunen in de snel veranderende wereld van vandaag, moesten we leren en ontwikkelen opnieuw aandacht geven als een essentieel, dagelijks onderdeel van de werknemerservaring. Workday biedt daarvoor een mobiele, moderne, inspirerende en effectieve oplossing.

Meer betrokkenheid dankzij social learning.

Ondersteun een leercultuur en inspireer elke werknemer om verder te groeien.

 • Bied werknemers een rijke en waardevolle ervaring die ze verwachten van de technologie van nu.
 • Geef werknemers de mogelijkheid zelf materiaal te maken om hun expertise te delen met collega's.
 • Vergroot de betrokkenheid van werknemers met hoogwaardige video's die op elk device en op elke locatie kunnen worden bekeken.
 • Stel medewerkers in staat op eenvoudige wijze relevant materiaal te vinden, te gebruiken en te delen.
 • Maak het mogelijk om leermateriaal aan te bevelen, te beoordelen, te zoeken en te delen.

Eén met Workday

Workday Learning maakt gebruik van uitgebreide gegevens om inzicht te krijgen in elke medewerker en biedt een gepersonaliseerde ervaring, van onboarding tot verandering van functie en promotie.

 • Laat uw werknemers leren op de manier die ze zelf prettig vinden – op elk moment, op elke plaats, op elk device en via een vertrouwde interface.
 • Breng in kaart welk materiaal uw medewerkers het meest gebruiken en bied inzicht in de ROI van programma's en campagnes.
 • Houd bij welke invloed de leerervaring heeft op de prestaties, bijdragen en ontwikkeling.
 • Meet de waarde en effectiviteit van de leerervaring om het materiaal beter af te stemmen op het bedrijf.
 • Gebruik configureerbare bedrijfsprocessen voor goedkeuringen en workflows die passen bij uw behoeften.

Stimuleer initiatieven en succes door gericht materiaal strategisch aan te bieden

Creëer aantrekkelijke doorlopende leercampagnes met relevante Workday-gegevens en verrijkende context.

 • Breng leermateriaal onder de aandacht van hele groepen of specifieke personen.
 • Gebruik elk gewenst gegevenselement in Workday om eenmalige campagnes te starten of leerinitiatieven rond transacties in Workday te activeren.
 • Bereik uw leerdoelgroep eenvoudig met pushmeldingen en deep links.
 • Meet de effectiviteit van campagnes op basis van cursusinschrijvingen, voltooide cursussen, reacties en beoordelingen.

Van kleine tips tot uitgebreid leermateriaal

Alle leermogelijkheden zijn beschikbaar in één inspirerende omgeving.

 • Verzamel video's, documenten, onderzoeken en zelfs live training in één cursus om een aantrekkelijke leerervaring te bieden.
 • Vergroot de betrokkenheid van werknemers met een volledig scala aan interne of externe instructies, van tips van twee minuten tot uitgebreide training onder leiding van een instructeur.
 • Stimuleer doorlopend leren op de werkplek met on-demand lessen die altijd en overal toegankelijk zijn.
 • Help uw team zijn expertise en unieke vaardigheden te delen om uw organisatie verder te helpen.
 • Stel materiaal samen voor specifieke rollen, acties of fasen in de werknemerscyclus.

Leerervaringen die uw mensen verder helpen

Geef de hele organisatie inzicht in en toegang tot het volledige aanbod aan leermiddelen. Zo zien werknemers welke kansen er liggen en kunnen ze de benodigde vaardigheden opdoen om die kansen te benutten.

 • Stimuleer medewerkers met leermateriaal dat is gekoppeld aan gebeurtenissen in hun werknemerscyclus, van onboarding tot verandering van functie en promotie. 
 • Help werknemers zich voor te bereiden om verder te groeien op professioneel vlak en carrièrestappen binnen uw organisatie te maken.
 • Deel vrijuit kennis zonder de gebruikelijke rompslomp en kosten.
 • Bied medewerkers toegang tot leermogelijkheden wanneer en waar ze die nodig hebben.
 • Bevorder betrokkenheid en retentie door een dynamische, op leren gerichte cultuur te creëren.

Ongekend inzicht in leerervaringen

Nu hebt u de mogelijkheid om de waarde van leerervaringen voor de organisatie in kaart te brengen met graadmeters en kengetallen.

 • Beantwoord specifieke zakelijke vragen over de impact van leren.
 • Bekijk het gebruik van leermogelijkheden in de hele organisatie met behulp van demografische gegevens in Workday.
 • Breng de belangrijkste bijdragers, afnemers en materialen in kaart.
 • Creëer gegevensgestuurde leerervaringen.

De leercultuur