Rapportage en Analyses

Neem beslissingen op basis van analytics, niet instinct.

Krijg een volledig beeld van uw mensen en de operatie binnen de context van uw business. Workday Reporting & Analytics stelt u in staat om boeiende verhalen met data te creëren, actie te motiveren en verandering teweeg te brengen.

People Analytics

Krijg helder inzicht in de samenstelling van uw personeelsbestand.

Laat het management actie ondernemen met data-driven stories.

Concurreer effectiever door uw personeel te differentiëren.

Bekijk uw mensen en activiteiten binnen de context van uw business.

Ken uw mensen.

Verkrijg een macro view van uw personeelsbestand. Binnen Workday helpt people analytics u bij het identificeren van risico's, het ontdekken van kansen, het volgen van trends en het in kaart brengen van de factoren die daaraan bijdragen.

 • Analyseer de personeelssamenstelling op onder andere demografische en geografische kenmerken op elk device.
 • Visualiseer trends in headcount en verloop, zoals vrijwillig vertrek, nieuwe aanstellingen en verloop van topperformers.
 • Krijg inzichten over diversiteitstrends met behulp van meegeleverde rapporten en tools, zoals het Gender Pay Gap Dashboard.
 • Betaal uw mensen eerlijk volgens uw beloningsfilosofie met behulp van rapporten en dashboards over de totale compensatie.

Help uw mensen te groeien.

Gebruik de data over talent en mensen binnen Workday HCM om hen te helpen de volgende stap in hun carrière te nemen, opvolging te plannen en talentrisico te beheren.

 • Bekijk wie sterk presterende teams ontwikkelt en wie hulp nodig heeft.
 • Lokaliseer hiaten in de managementpijplijn en herken topkandidaten.
 • Help uw werknemers zich te ontwikkelen met carrièrewijzers, competentiebeoordelingsdiagrammen en aanbevelingen voor learning.
 • Vergelijk investeringen in learning & development met prestaties en promotiepercentages om te zien wat werkt.

Zorg dat goede werknemers blijven.

Neem toptalenten aan en zorg dat ze voor uw organisatie behouden blijven. Met HCM Analytics van Workday ontdekt u wat uw mensen willen en wat ze betrokken houdt.

 • Houd de vinger aan de pols met belangrijke indicatoren binnen de context van uw organigram.
 • Maak gebruik van voorspellende analyses over verloop om risicofactoren op werknemersniveau te herkennen.
 • Neem betere recruitingsbeslissingen met cijfers over de kwaliteit van aanstellingen.
 • Bekijk welke rollen en organisaties meer aandacht vereisen ter verbetering van diversiteit en betrokkenheid.
 • Vergelijk de prestaties van uw organisatie met die van peers met behulp van Workday Data-as-a-Service.

Combineer operationele en personeelsdata voor meer inzicht.

Krijg inzicht in productiviteit en effectiviteit van trainingen, de vraag naar nieuw personeel en meer. Met Workday kunt u leiding geven met een compleet beeld van mensen en activiteiten en de business zo beter dan ooit runnen.

 • Verrijk HR-data met operationele data voor een volledig inzicht in de performance van de business.
 • Combineer op intuïtieve wijze data uit elke bron om informatiesilo’s te elimineren.
 • Leg cruciale operationele inzichten bij de juiste persoon neer, met de juiste hoeveelheid details, op het juiste moment.
 • Beheer autorisaties centraal en maak gebruik van de databeveiliging van Workday om blended data te beheren.

Meer informatie over Workday Prism Analytics >