Revenue Management

Verbeter de klanttevredenheid. Verbeter de cashflow. Verminder fouten. Klinkt dat als een goed plan?

Met Workday Revenue Management beheert u de gehele contract-to-cash lifecycle wat resulteert in efficiënte, heldere processen en realtime verwerking in uw accounting systeem.

Contract and Revenue Management Software

Wijs risicoscores toe aan afzonderlijke facturen om sneller te beoordelen of er tot incasso moet worden overgegaan

Onderneem direct actie op klantfacturen en afschrijvingen

Bekijk snel welke klanten extra aandacht vereisen zodat de krediettermijn mogelijk verkort kan worden

Inzicht, nauwkeurigheid en controle

Met Workday Contracts kunt u klanten en klantcontracten aanmaken, goedkeuren en volgen. Dit zorgt voor maximaal inzicht en minimalisatie van de risico’s.

 • Automatiseer de bedrijfsprocesstromen om te garanderen dat de juiste medewerkers zich bezighouden met het beheren van de contractlifecycle.
 • Registreer alle wijzigingen en toevoegingen binnen contracten met optimale controlemogelijkheden.
 • Ondersteun verschillende soorten verlengbare en niet-verlengbare contracten.
 • Krijg optimaal inzicht in de volledige contractlifecycle, vanaf de overeenkomst tot de betaling.
 • Integreer Workday eenvoudig met contractbeheersystemen van derden.

Factureren, incasseren, controleren

Workday Billing automatiseert de facturerings- en incassocycli en biedt ondersteuning voor complexe facturen en betalingsvoorwaarden. Het helpt uw bedrijf met het verbeteren van de nauwkeurigheid en de cashflow.

 • Stroomlijn en automatiseer het facturatieproces, rekening houdend met factureringsvoorwaarden en -termijnen zoals omschreven in de contracten.
 • Automatiseer alle comlexe- en minder complexe factureringsprocessen.
 • Voeg meerdere projecten uit contracten samen tot één factuur.
 • Krijg inzicht in toekomstige kasstromen met geïntegreerde analyses en realtime rapporten.

Automatiseer de omzetverantwoording

Is uw organisatie in staat om te blijven voldoen aan veranderende wet- en regelgeving en nieuwe best practices? Workday Revenue Recognition helpt u om uw inkomsten te beheren, te voorspellen en te verantwoorden volgens de huidige richtlijnen.

 • Beheer omzetallocaties in contracten die bestaan uit verschillende elementen met de mogelijkheid drempels in te stellen en de reële waarde te definiëren.
 • Verhoog de productiviteit van uw financiële organisatie door het automatiseren van omzetmanagementprocessen.
 • Verminder de kosten voor audits en blijft voldoen aan de continu veranderende standaarden en wet- en regelgeving.
 • Ondersteun complexe omzetafspraken, waaronder automatische omzetallocaties op basis van ondernemingsspecifieke gegevens, bewijsmateriaal van derden of de geschatte verkoopprijs.
 • Verbeter de business forecasting met realtime inzicht in geforecaste en uitgestelde inkomstenstromen.

Stroomlijn het quote-to-cash-proces

Workday integreert met salesforce.com voor volledig en accuraat inzicht in het gehele quote-to-cash-proces. Deze door Workday ontwikkelde en ondersteunde integratie stroomlijnt uw verkoopcyclus voor een compleet inzicht.

 • Koppel opportunity's aangemaakt in salesforce.com automatisch aan klanten in Workday.
 • Stuur informatie over kosten die in Workday worden opgeslagen terug naar salesforce.com om zo inzicht te krijgen in de kosten per opportunity.
 • Verbeter de communicatie tussen afdelingen door te profiteren van volledige transparantie.
 • Verminder de administratieve belasting door dubbele of handmatige processen voor bestellingen, facturering en verlengingen te elimineren.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Please enter your first name.
Please enter your last name.
Please enter a valid email address.
Contact opnemen

Bedankt!

Binnenkort neemt een van onze medewerkers contact met u op.