Revenue Management

Eén systeem van contract tot cash

Workday Revenue Management biedt een compleet contract-to-cash-proces voor efficiënte, nauwkeurige verwerking en vereenvoudigt de overgang naar de nieuwe standaarden voor omzetverantwoording. 

Contract and Revenue Management Software

Wijs risicoscores toe aan afzonderlijke facturen om sneller te beoordelen of er tot incasso moet worden overgegaan.

Onderneem direct actie op klantfacturen, afschrijvingen en meer, zodat u uw tijd kunt besteden aan wat belangrijk is, niet aan hoe u moet vinden wat u nodig hebt.

Bekijk snel welke klanten extra aandacht vereisen zodat de krediettermijn mogelijk kan worden verkort.

Inzicht, nauwkeurigheid en controle

Met Workday Contracts kunt u klanten en klantcontracten aanmaken, goedkeuren en volgen. Dit zorgt voor maximaal inzicht en minimalisatie van de risico's.

 • Automatiseer de bedrijfsprocesstromen om te garanderen dat de juiste medewerkers zich bezighouden met het beheren van de contractlifecycle.
 • Registreer alle wijzigingen en toevoegingen binnen contracten met optimale controlemogelijkheden.
 • Ondersteun verschillende soorten verlengbare en niet-verlengbare contracten.
 • Krijg optimaal inzicht in de volledige contractlifecycle, vanaf de overeenkomst tot de betaling.
 • Integreer Workday eenvoudig met contractbeheersystemen van derden.

Factureren, incasseren en controleren

Workday Billing automatiseert de facturerings- en incassocycli en biedt ondersteuning voor complexe facturen en betalingsvoorwaarden. Het helpt uw bedrijf met het verbeteren van de nauwkeurigheid en de cashflow en het verkorten van de krediettermijn.

 • Stroomlijn en automatiseer het facturatieproces, rekening houdend met factureringsvoorwaarden en -termijnen zoals omschreven in de contracten.
 • Automatiseer complexe factureringsprocessen voor verschillende typen producten en services.
 • Voeg meerdere projecten uit contracten samen tot één factuur.
 • Krijg inzicht in toekomstige kasstromen met geïntegreerde analyses en realtime rapporten.

Vereenvoudig de overgang naar de nieuwe standaarden voor omzetverantwoording

Is uw organisatie klaar voor de overgang naar de nieuwe standaarden voor omzetverantwoording? Workday Revenue Management helpt u om uw inkomsten te beheren, te voorspellen en te verantwoorden volgens de huidige richtlijnen.

 • Verhoog de productiviteit van uw financiële organisatie door het automatiseren van omzetmanagementprocessen.
 • Beheer omzetallocaties in contracten die bestaan uit verschillende elementen, stel drempels in en definieer de reële waarde.
 • Vereenvoudig de overgang naar de nieuwe standaarden voor omzetverantwoording en houd alle wijzigingen bij met een volledig audittraject.
 • Ondersteun complexe omzetafspraken, waaronder automatische omzetallocaties op basis van de reële waarde. 
 • Verbeter de business forecasting met realtime inzicht in geforecaste en uitgestelde inkomstenstromen.

Stroomlijn het quote-to-cash-proces

Workday integreert met salesforce.com voor volledig en accuraat inzicht in het gehele quote-to-cash-proces. Deze door Workday ontwikkelde en ondersteunde integratie stroomlijnt uw verkoopcyclus voor een compleet inzicht.

 • Koppel opportunity's aangemaakt in salesforce.com automatisch aan klanten in Workday.
 • Stuur informatie over kosten die in Workday worden opgeslagen terug naar salesforce.com om zo inzicht te krijgen in de kosten per opportunity.
 • Verbeter de communicatie tussen afdelingen door te profiteren van volledige transparantie.
 • Verminder de administratieve belasting door dubbele of handmatige processen voor bestellingen, facturering en verlengingen te elimineren.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

Please enter your first name.
Please enter your last name.
Please enter a valid email address.
Contact opnemen

Bedankt!

Binnenkort neemt een van onze medewerkers contact met u op.