WORKFORCE PLANNING

Maak met flexibiliteit en vertrouwen personeelsplanningen.

Creëer effectieve recruitmentplannen, identificeer hiaten en stem af op de bedrijfsdoelstellingen. Adaptive Insights Business Planning Cloud geeft uw organisatie alle benodigde tools voor het samenstellen van dynamische personeelsplanningen.

Software voor strategische personeelsplanning

Visualiseer snel de personeelskosten.

Schakel tussen planningscenario's op elk niveau van de organisatie.

Zoom onmiddellijk in op transactiedetails.

Modelleer uw ideale personeelsbestand.

Adaptive Insights Business Planning Cloud stelt u in staat om uw personeelsstructuur te optimaliseren en snel aan te passen aan veranderende eisen.

 • Modelleer overplaatsingen, geplande recruits en verloop om een accuraat beeld te krijgen van uw personeelsbestand.
 • Plan met een flexibele, multidimensionale weergave die uw bedrijf in kaart brengt.
 • Vergelijk meerdere, op drivers gebaseerde, what-if-scenario's om optimale personeelsplannen op te stellen.
 • Integreer internationale en regionale business drivers in uw forecasts.

Samen betere plannen maken.

Bevorder de samenwerking en de transparantie tussen finance, HR- en wervingsmanagers.

 • Geef managers de juiste self-service tools in handen om recruitmentstrategieën te koppelen aan hun bedrijfsplannen.
 • Deel plannen met business executives en people managers voor feedback en buy-in.
 • Maak plannen gebruikmakend van een vertrouwde spreadsheet experience.
 • Vergelijk plannen met actuals en identificeer manieren om als team van koers te veranderen.

Houd iedereen op koers.

Adaptive Insights Business Planning Cloud geeft u de tools in handen om ervoor te zorgen dat alles rondom het planningsproces, van mensen en processen tot accountability, optimaal verloopt.

 • Wijs taken toe en beheer en volg de voortgang op individueel of cross-functioneel niveau.
 • Deel notities en opmerkingen in planningscellen om samenwerking aan te moedigen.
 • Stel managers in staat om budgetten en plannen door middel van geïntegreerde workflows te beoordelen en goed te keuren. 

 

Naadloze integratie van data uit elke bron.

Verrijk uw planningscycli met automatische integraties van transactiedata uit elk willekeurig bronsysteem.

 • Plan, analyseer en rapporteer met behulp van data uit Workday en andere HCM-, CRM- en ERP-systemen.
 • Vertrouw op continue data feeds voor een exact beeld van uw personeelsbestand. 
 • Maak gebruik van open API's en een robuust integratieframework om integraties eenvoudig te beheren.

Analyseer en pas aan.

Identificeer snel kansen om beter aan te sluiten bij veranderingen in het personeelsbestand.

 • Creëer interactieve dashboards en visualisaties om de bedrijfsprestaties te bewaken en aan te sturen.
 • Koppel uw planningsdata aan Microsoft® Excel, PowerPoint en Word om rapporten bij te werken.
 • Evalueer de kosten, bekijk open vacatures en bekijk hoe het personeelsbestand is samengesteld.
 • Analyseer de dekking en los hiaten op het gebied van talent op zodat u uw doelstellingen kunt bereiken.