Workday News Page Data:
Title: Tieto digitaliserar HR-processer tillsammans med Workday – ger anställda och chefer tillgång till nya HR-lösningar i molnet
Publication: IT-kanalen
Abstract: Workday, Inc ledande leverantör av professionella molnlösningar för finans- och personalhantering meddelar att Tieto, som är ett av Nordens ledande mjukvaru- och tjänsteföretag.
Date: Aug 31, 2016
URL: http://it-kanalen.se/tieto-digitaliserar-hr-processer-tillsammans-med-workday-ger-anstallda-och-chefer-tillgang-till-nya-hr-losningar-molnet/