Workday News Page Data:
Title: Framtiden är preskriptiv: Dags för nästa steg i företagets beslutsfattande
Publication: DagensAnalys.se
Abstract:
Date: 7 September 2016
URL: http://www.dagensanalys.se/2016/09/framtiden-ar-preskriptiv-dags-for-nasta-steg-i-foretagets-beslutsfattande/