Press Release

Workday ger företagsledare djupare insikter om sin verksamhet med Workday Prism Analytics

Analysverktyg som ger organisationer en överlägsen överblick, säkerhet och möjlighet att lättare upptäcka affärskritiska insikter av stora mängder data

STOCKHOLM, SWEDEN--(Marketwired - Oct 10, 2017) -  WORKDAY RISING - Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), ledande leverantör av professionella molnlösningar för finans- och personalhantering lanserar i dag Workday Prism Analytics. Med Workday Prism Analytics kan kunder samla olika typer av data - nkluderat är Workdays data samt data från externa källor - tillsammans med de senaste analysverktygen för finans- och personalhantering så att företag kan få bättre underlag för affärskritiska beslut.

Workday Prism Analytics utvecklades i samarbete med kunder som Christina Care, Hitachi, Shelter Mutual Insureance, Thomson Reuters, och United Technologies Corporation. Den nya lösningen utvidgar tidigare analysverktyg, både på djup och bredd och är förenad med Workdays övriga produkterutbud, inkluderat Workday Financial Management, Workday Human Capital Management (HCM), Workday Planning, och Workday Benchmarking, och tillsammans stärker dessa sina kunder med det enda molnsystem som kan organisera, verkställa och analysera sina verksamheter i en säker miljö.

Större överblick och djupare analys för smartare finans- och personalbeslut.
För att vara konkurrenskraftiga i det ökande dynamiska företagsklimatet behöver företagsledare göra väl baserad beslut med hjälp av insikter och analyser från organisationens samtliga datakällor. Problemet för många företag är att denna process kräver att analytiker aktivt måste hämta datan från respektive källor och system för att sedan lyfta över denna i separata system för vidare analys, visualisering och rapportering. Från början till slut består processen av olika säkerhetsmodeller och erfarenheter. När analysen når beslutsfattarna är de ofta stela, statiska rapporter som är opålitliga och oberoende den information som finns i finans- och personalhanteringssystemen som används för att driva företaget.

Workday Prism Analytics omdefinierar den här processen och möjliggör för organisationer att komma åt och analysera all den data dem behöver för att svara på finans- och personalhanteringsfrågor, i rätt kontext med Workdays applikationer som de redan använder för beslutsfattande.

Med Workday Prism Analytics kan kunder till exempel analysera och få djupare insikter i en mängd olika typer av situationer som:

  • Organisationens hälsa - För att bättre hantera personalomsättningen kan till exempel Teknikchefen få överblick över en instrumentpanel på en surfplatta som kombinerar regional data från Workday HCM med tredje-parts undersökningsdata om personalengagemang globalt.
  • Finansiella prognoser -  För att förena säljstrategier med finansiella prognoser kan en chef på ett försäkringsbolag få tillgång till rapporter som förenar finansiell data i Workday med sälj data som möjliggör för henne att förstå aktuella tillväxtnivåer och hur tidigare händelser kan slå mot framtida intäkter.
  • Arbetarproduktivitet - För att få bättre förståelse över hur anställda som jobbar övertid eller är frånvarande påverkar arbetsproduktivitet kan en personalansvarig på ett tillverkningsföretag genom sin smartmobil få en överblick av "utebliven tid data" från Workday HCM med produktionsgolvets data från ett försörjningssystem.
  • Intäkter - Vid prestationsrapportering kan en finansanalytiker på en återförsäljare gå in i rapporter som kombinerar finansiell data från Workday med data för en försäljningspunkt för att snabbt kunna analysera lönsamhet per butik, region, eller produktlinje.

Dessa scenarier är exempel på oändliga sätt kunder kan ta existerande rapportering och analys i Workday till nästa nivå, genom att utnyttja nya analysmöjligheter tillgängliga i Workday Prism Analytics, inkluderat:

  • Dataintegration - Kunder kan ladda och synkronisera data från externa källor och förvara det säkert i Workdays molntjänst, där det går att söka, navigera, och se i en delbar och säker datakatalog.
  • Dataframställning - Rå data från vilken källa som helst kan tas in i Workday Prism Analytics, sedan kan IT och affärsanalytiker använda sig av intuitiva, självbetjänande dataframställningsverktyg för att blanda och rengöra det före analys.
  • Datastyrning - Administratörer har viss kontroll för att säkerhetsställa att rätt användare har tillgång till rätt data genom bästa möjliga säkerhetssystem och kan utnyttja Workdays kraftiga säkerhetsramar.
  • Workday Prism Analytics Engine - Med en högpresterande analysmotor kan kunder distribuera insikter och rapporter till samtliga medarbetare på alla webbläsare och mobilenheter via Workdays instrumentpanel, protokoll, rapporter samt Worksheets.
  • Dataupptäckt - I framtida lanseringar kommer Workday Prism Analytics möjliggöra för företagets användare att navigera genom data och skapa rapporter interaktivt med dra-och-släpp visuellt skapande, utforskande och delande.

Kommentarer
"För att framgångsrikt leda ett data-drivet företag idag så behöver du pålitlig, aktuella insikter som sträcker sig över flertalet källor av data" säger Pete Schlampp, vice president på Workday Analytics. "Frånkopplade företagssystem samlar data i silos, men Workday Prism Analytics möjliggör för företagsledare att snabbt hitta de svar de behöver i en höstack av data. De får informationen i rätt kontext genom de finans- och personalsystem som de använder för att kunna ta beslut, agera, och driva företaget framåt"

"Workday Prism Analytics har möjliggjort för oss att kombinera policys, anspråk och finansdata i Workday in i ett verkställande protokoll som ger företagsledare en enda bild av våra nyckeltal, till exempel väderrelaterade fordringar, där vi då kan fördjupa oss i operativa detaljer," säger Tina Workman, vice president för bokföring och kassörsassistent, bostadsförsäkringar. "Att ha denna nivå över insikter direkt vid fingertopparna hjälper oss att fortsatt minimera risker, bättre tjäna våra kunder, och hålla företaget fokuserat på fortsatt tillväxt."

"Organisationer idag är överväldigade med data från mängder av områden vilket gör det svårt att hitta rätt insikter vilket istället resulterar i att den slutliga analysen blir nästintill livlös," säger Mark Smith, VD och forskningschef, Ventana Research. "Företag måste klara av att använda realtids data i realtid. Innovativa lösningar som Workday Prism Analytics tar bort det komplicerade med dataanalys för att göra det lättare för organisationer att sammanföra intern- och extern data för bättre strategisk analys och beslutsfattande."

Ytterligare information

Om Workday
 
Workday är en ledande leverantör av professionella molnlösningar för finans- och personalhantering. Workday grundades 2005 och erbjuder ekonomihanterings-, personalhanterings- och analyssystem anpassade för världens största företag, utbildningsinstitutioner och myndigheter. Över tusen organisationer, från medelstora företag till Fortune 50-bolag, har valt Workday.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden som bland annat inkluderar ställningstaganden beträffande prestanda och fördelar med Workdays erbjudande. Ord som "tror", "planerar", "förväntas" och liknande uttryck har som avsikt att identifiera framåtblickande uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden är känsliga för risker, osäkerheter, och antaganden. Om riskerna materialiseras eller antaganden visar sig inkorrekta kan faktiska resultat skilja sig materiellt från resultaten framförda av dessa framåtblickande uttalanden. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, risker förklarade i våra filer hos Securities and Exchange Commission (SEC), inklusive formen 10-Q for kvartalet med slut 31 juli, 2017 samt framtida rapporter vi kan lämna in hos SEC, som kan påverka att resultat avviker från förväntningar. Workday antar sig ingen skyldighet till, och har inte för avsikt att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden efter datumet detta pressmeddelande släpps.

Tjänster som inte gjorts tillgängligt, eller funktioner refererat till i detta dokument eller på vår hemsida eller i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden som i dagsläget inte är tillgängliga kan komma att ändras och inte bli levererade enligt plan, eller alls. Kunder som köper tjänster av Workday, Inc. bör basera sina köpbeslut på tjänster och funktioner som är tillgängliga på marknaden.

© 2017. Workday, Inc. All rights reserved. Workday and the Workday logo are registered trademarks of Workday, Inc.

Contact Information:

Media Contact
Kate Falcone
Workday
+44 (0)20 7155 0400
kate.falcone@workday.com

Yvonne Edenholm
Spotlight PR
+46 (0)73 942 73 11
yvonne.edenholm@spotlightpr.se

Media

Back to press listing