Press Release

Workday erbjuder för första gången Data-as-a-Service med Workday Benchmarking

Den nya tjänsten inkluderar verktyg för ett effektivt ledarskap och personalinformation och är ett viktigt stöd för globala organisationer att få värdefulla insikter om marknaden för att optimera företagets prestation

STOCKHOLM, SWEDEN--(Marketwired - Oct 10, 2017) - WORKDAY RISING - Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), ledande leverantör av professionella molnlösningar för finans- och personalhantering meddelar i dag sitt utökade erbjudande av Workday Data-as-a-service (Daas), en molntjänst som förser företag med värdefull data som kan komma att ligga till grund för ett mer faktabaserat beslutsfattande. Den första funktionen inom DaaS erbjudande, Workday Benchmarking, ger nyckelmätpunkter så att kunderna får en djupare förståelse av hur företaget har presterat i förhållande till liknande aktörer för att kunna optimera sin prestation på respektive marknader.

Med Workday Benchmarking kan kunder globalt dra nytta av Workdays nätverk - totalt 26 miljoner personer i över 1 800 organisationer globalt. Workday Benchmarking förenar Wordays samtliga produktutbud, inkluderat Workday Financial Management, Workday Human Capital Management (HCM), Workday Planning och Workday Prism Analytics och tillsammans stärker dessa sina kunder med det enda molnsystem som kan organisera, verkställa och analysera sina verksamheter i en säker miljö.

Uppdaterade riktmärken, analyser och insikter för ökad prestation
Traditionella tjänster och rapporter som erbjuder rapporteringar och riktmärken ger oftast utdaterad information i silos. Dessa tjänster är inte bara kostsamma, utan också svåra att justera på grund av bristen på flexibilitet vad gäller riktlinjer och beräkningar. Workday Benchmarking utökar Workdays analytiska kapacitet för att bättre klara dessa utmaningar genom att ge sina kunder en bättre förståelse över sin nuvarande situation med uppdaterad och pålitlig data. När kunden valt att delta i tjänsten väljer denne vilken data man önskar att dela i systemet. Därefter blir datan avidentifierad och inlagd i den totala datasamlingen. I utbyte får kunden tillgång till data från samtliga i Workdays medverkande kundkrets och kan då jämföra sig med liknande aktörer, när det gäller industri och storlek. Datan presenteras i Workdays applikationer och instrumentpanel där företagsledare på ett enkelt sätt kan få åtkomst till den och därefter göra mer välgrundade val för företagets lönsamhet.

Med Workday Benchmarking får kunderna tillgång till följande:

  • Workforce Composition Benchmarks (ålder, anställning m.m.) - Till exempel, personalansvariga på ett Tech-företag kan jämföra skillnader i andel män och kvinnor i deras personalstyrka mot liknande företag för att följa hur de jobbar mot deras diversifierings-mål.
  • Personalomsättning - Till exempel, en rekryterare inom sjukvården kan identifiera ifall deras personalomsättning är högre än deras konkurrenter.
  • Ledarskap och management - En ekonomichef på ett finansinstitut som oroar sig över hur hennes enhetschefer blir överbelastade kan jämföra med resten av industrin för att se vilka team som behöver mer stöd.
  • Workday Usage Benchmarks (Användning, affärsprocesser osv.) - Till exempel, en HR-chef inom detaljhandeln kan få inblick i ifall deras affärsprocesser genomförs snabbare eller långsammare än liknande företag för att på så vis identifiera behov om ökad effektivisering.
  • Financial Management Benchmarks - För framtida rapporteringar kommer viktiga riktmärken som ökade intäkter och avkastning på investering tydligare kunna kopplas till Workforce mätpunkter mot företagets tillväxt och affärsmål. Till exempel kan en ekonomichef på ett tjänsteföretag jämföra intäkter per anställda med liknande företag för att smartare kunna fördela personalstyrkan i förhållande till kostnader.

Liksom resten av Workdays applikationer erbjuder Workday Benchmarking allt som behövs för total kontroll, en mjukvara, en databank och användningsupplevelse som erbjuder sina kunder:

  • Aktuell och pålitligt data - Transaktioner i realtid samlas konsekvent, exakt med relevans och kraftigt reducerar tid företag i normala fall måste vänta på att få tillgång till pålitliga riktmärken och beräkningar.
  • Konkurrensanalys- Riktmärken kan bli presenterade för att bättre ligga till hands där kunderna interagerar med Workday. Till exempel, en företagsledare kan anpassa en instrumentpanel med riktmärken mot liknande företag för att få konstant koll på sin aktuella prestation och snabbt kunna ta beslut i ett och samma system.
  • Säkerhet - Workday Benchmarking följer den högst satta standarden för säkerhet och skydd av personuppgifter. All data som företag delar med sig till Workday Benchmarking blir avidentifierad och samlad med liknande data från en mängd olika källor inför rapportering.
  • Distribution och styrning - Som alla analysverktyg i Workday kan data från satta riktmärken bli säkerhetsställda till en domän och delad med resten av organisationen, därmed ges rätt personer tillgång till insikter utan att kompromissa med kontroll och individuella tillstånd.
  • Flexibilitet - Allt eftersom beräkningar förändras, jämförelsegrupper förändras och nya riktmärken adderas, Workdays molnarkitektur gör det möjligt för Workday Benchmarking att snabbt anpassa sig och snabbt levererar nya mätpunkter för sina kunder.

Kommentarer
"Data är den nya valutan, och Workday Benchmarking demonstrerar hur vi fortsätter att leverera nya analytiska möjligheter som gör att våra kunder världen över får ut ännu mer insikter från deras data och resten av Workdays gemenskap." säger Joe Korngiebel, Teknikchef på Workday. "Med Workday Benchmarking får våra kunder tillgång till uppdaterad, pålitlig data som ger ett övergripande perspektiv över industrin och hur deras verksamhet presterar i förhållande till andra. Detta ger dem verktyg för att bättre kunna prioritera olika initiativ, lära sig av effektiva processer och strategiskt allokera resurser på ett ögonblick."

Tillgänglighet
Workday Benchmarking är nu generellt tillgänglig till alla kunder, utan ytterligare pålägg på deras nuvarande subskription.

Ytterligare information
Vänligen besök Workday's blogg för fler perspektiv från Pete Schlampp, vice president över Workday Prism Analytics, Workday: How Workday is Doubling Down on Data and Analytics.

Om Workday
 
Workday är en ledande leverantör av professionella molnlösningar för finans- och personalhantering. Workday grundades 2005 och erbjuder ekonomihanterings-, personalhanterings- och analyssystem anpassade för världens största företag, utbildningsinstitutioner och myndigheter. Över tusen organisationer, från medelstora företag till Fortune 50-bolag, har valt Workday.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden som bland annat inkluderar ställningstaganden beträffande prestanda och fördelar med Workdays erbjudande. Ord som "tror", "planerar", "förväntas" och liknande uttryck har som avsikt att identifiera framåtblickande uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden är känsliga för risker, osäkerheter, och antaganden. Om riskerna materialiseras eller antaganden visar sig inkorrekta kan faktiska resultat skilja sig materiellt från resultaten framförda av dessa framåtblickande uttalanden. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, risker förklarade i våra filer hos Securities and Exchange Commission (SEC), inklusive formen 10-Q for kvartalet med slut 31 juli, 2017 samt framtida rapporter vi kan lämna in hos SEC, som kan påverka att resultat avviker från förväntningar. Workday antar sig ingen skyldighet till och har inte för avsikt att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden efter datumet detta pressmeddelande släpps.

Tjänster som inte gjorts tillgängligt, eller funktioner refererat till i detta dokument eller på vår hemsida eller i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden som i dagsläget inte är tillgängliga kan komma att ändras och inte bli levererade enligt plan, eller alls. Kunder som köper tjänster av Workday, Inc. bör basera sina köpbeslut på tjänster och funktioner som är tillgängliga på marknaden.

© 2017. Workday, Inc. All rights reserved. Workday and the Workday logo are registered trademarks of Workday, Inc.

Contact Information:

Media Contact
Kate Falcone
Workday
+44 (0)20 7155 0400
kate.falcone@workday.com

Yvonne Edenholm
Spotlight PR
+46 (0)73 942 73 11
yvonne.edenholm@spotlightpr.se

Media

Back to press listing