Press Release

Workday i den ledande kvadranten i Gartners första Magic Quadrant för molnbaserade ekonomisystem för medelstora, stora och globala företag

Utvärderingen baseras på visionen och förmågan att exekvera en helhetslösning

PLEASANTON, KALIFORNIEN--(Marketwired - Jun 22, 2017) - Workday, Inc. (NYSE: WDAY), ledande leverantör av professionella molnlösningar för finans- och personalhantering meddelade idag att bolaget har positionerats i Gartners Magic Quadrant, för molnbaserade ekonomisystem för medelstora, stora och globala företag.1 Workday utmärkte sig som ledare baserat på sin förmåga att exekvera och fullfölja sin vision.

Workday inser att finansiella organisationers fokus och behov förändras. Därför satsar Workday på nya ekonomisystem som bygger på förändringsbar teknik. Företagets molnbaserade ekonomisystem, Workday Financial Management, ger globala organisationer en djupare insikt av sin verksamhet, rapporterar finansiella resultat i realtid, är uppdaterad när det görs ändringar i branschstandarder såsom ASC 606 eller IFRS15 samt effektiviserar och kontrollerar, bland annat med en ständigt aktiv verifieringskedja.

De senaste tre åren har Workdays kundbas inom ekonomisystem tredubblats och omfattar företag som till exempel Aon, plc., Cushman & Wakefield och Netflix. Alla inser möjligheterna med ett molnbaserat ekonomisystem. Workday har också investerat i ytterligare funktioner i sitt ekonomisystem som till exempel Workday Planning, marknadens första planerings-, budgeterings- och prognosprogram. Med Workday Planning kan kunden planera och samarbeta kontinuerligt inom ramen för det ordinarie bokföringssystemet. Dessutom har Workday nyligen introducerat Workday Financial Performance Management, som tillhandahåller flexibiliteten att sammanställa, avsluta, rapportera och planera utan att behöva ersätta företagets bokslut.

Kommentar till nyheten
"Vi anser att Gartners utmärkelse av Workday, som ledande inom molnbaserade ekonomisystem, bekräftar ännu en gång att vår produkt är ett differentierat system som innehåller de finansiella verktyg som behövs för ett bra och övertygande ledarskap och ger en ökad konkurrensfördel", säger Betsy Bland, vice president, financial management products, på Workday.

"Från start har Workday rört om i branschen genom sin obevekliga fokusering på kundnöjdhet. Detta engagemang har, i kombination med vår fasta grund i molnet, gjort det möjligt för oss att tillgodose kundernas behov så att de kan hantera en alltmer komplex finansiell miljö samtidigt som de fortsätter att utveckla sin verksamhet globalt."

Ytterligare information

Om Workday
Workday är en ledande leverantör av professionella molnlösningar för finans- och personalhantering. Workday grundades 2005 och erbjuder ekonomihanterings-, personalhanterings- och analyssystem anpassade för världens största företag, utbildningsinstitutioner och myndigheter. Över tusen organisationer, från medelstora företag till Fortune 50-bolag, har valt Workday.

Obligatorisk ansvarsfriskrivning:
Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som figurerar i deras forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att endast välja leverantörer med högsta betyg eller annan utmärkelse. Gartners forskningspublikationer består av Gartners forskningsorganisations åsikter och bör inte tolkas som fakta. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, kopplade till denna forskning, inklusive garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, bland annat uttalanden om förväntade resultat och fördelar av Workdays produkter. Uttryck som "tro", "kan", kommer att", "planera", "förvänta" och liknande kännetecknar framåtblickande uttalanden. Sådana framåtblickande uttalanden innebär risk, osäkerhet och antaganden. Om risker förverkligas eller antaganden visar sig vara felaktiga kan de faktiska resultaten skilja sig avsevärt från dem som antytts av dessa framåtblickande uttalanden. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, risker som beskrivs i våra arkiv hos Securities and Exchange Commission (SEC), inklusive vårt 10-K-formulär för räkenskapsåret som avslutades den 1 juni 2017 och våra framtida rapporter som vi kan delge SEC från tid till annan, vilket kan få verkliga resultat att variera från förväntningarna. Workday antar ingen skyldighet att, och har inte för närvarande för avsikt att, uppdatera dessa framåtblickande uttalanden efter datumet för denna utgåva.

1 Gartner "Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises," by Nigel Rayner, Robert P. Anderson, John E. Van Decker, 19, June, 2017

Contact Information:

Presskontakt:
Grant Currie
Workday
+44 7710 627009
Grant.Currie@Workday.com

Back to press listing