Press Release

Workday förenar finans- och personalplanering genom One Cloud System

Workday Planning gör om kalkylbladen hos företagen så att de stödjer samarbete, kontinuerlig planering och bidrar till bättre affärsresultat

PLEASANTON, CA--(Marketwired - Sep 27, 2016) - WORKDAY RISING -- Workday, Inc. (NYSE: WDAY), ledande leverantör av professionella molnlösningar för finans- och personalhantering, lanserar idag Workday Planning, det första planerings-, budgeterings- och prognostiseringsprogrammet som förenar finans- och personalplanering i ett och samma system i kombination med Workdays Financial Management och Workdays Human Capital Management (HCM). Programmet är byggt som en del av Workdays övriga system, anpassat till dagens dynamiska affärsmiljö, där medarbetare kan samarbeta kring planering och anpassa verksamheten till olika förändringar för att driva tillväxt och att prestera bättre. Mer än 50 organisationer har redan valt Workday Planning, till exempel CityMD, City of Orlando, och Netflix.

Ett enhetligt planeringssystem för förändring
Finans- och personalplanering är oftast inte sammanlänkande med varandra i dagsläget. Kalkylblad med data från fler olika system för finans- och personalhantering fungerar ofta i silos. Företagsledare får därför ofta tillbringa mycket tid på att göra manuella beräkningar för att säkerställa dataintegritet, istället för att analysera och driva affärsresultat.

För att stödja den snabbare takten på marknaden - oavsett om det handlar om fusioner, förvärv, nya affärsmodeller eller att planera för global expansion - behöver organisationer kunna göra ögonblickliga beslut för framtiden.

Som svar på marknadens och kundernas utmaningar levererar Workday nu ett nytt erbjudande som gör det möjligt för kunder att:

  • Anpassa planering till företagets behov: Kunderna kan strukturera planeringen när det gäller finans- och personahantering per månad, kvartal eller år och skapa en grundläggande plan genom att använda historisk data eller realtidsdata i systemet.

  • Samarbete genom hela verksamheten: Team kan använda Workdays kalkylblad för att lättare samarbeta. Den ger igenkänning, är funktionell och fungerar dessutom i Workdays säkra företagsmiljö. Man kan skapa modeller och scenarios med realtidsdata och även ta partners och viktiga intressenter med i beräkningarna för att slutföra budget, sätta prognoser eller planen. 

  • Kontinuerligt planera och genomföra budget: Samtidigt som man exekverar på planerna, kan organisationer använda realtidsdata för finans- och administrativrapportering med hjälp av inbyggda analyser och visualiseringar för att på så sätt spåra framsteg och göra justeringar i budgetar och prognoser då det sker förändringar inom företaget och på marknaden. 

Workday Planning gör det möjligt för kunderna att utvärdera effekten av deras investeringar, tillväxten och expansionsstrategierna i ett enda system. Till exempel kan kunder använda Workday Planning för att:

  • Utvärdera genomförbarheten av investeringar med ad-hoc prognoser: En controller för finansiellplanering och analys kan svara på ekonomichefens frågor kring prognosen för hur en investering kan påverka företagets resultat via ett antal modeller och antaganden. Genom att använda befintlig ekonomi-, personal- och operationell data som finns i Workday kan man skapa en modell i det gemensamma kalkylbladet - utan att använda ineffektiva offline-kalkylblad (som t.ex. Excell) och man kan analysera en investerings påverkan på intäkterna, vad man förbrukat samt vinsten, för att lättare kunna ta beslut om hur man ska gå vidare.

  • Bestämma den bästa bemanningsmodellen för att stödja tillväxt: En ekonomichef och en personalchef kan samarbeta för att bestämma den bästa strategin för att anpassa företaget till en snabb tillväxt genom att använda Workday Planning. De kan ta fram tänkbara bemanningsscenarios, bland annat genom att titta på hur många som jobbar heltid eller deltid, vilka som behövs i de olika regionerna etc. Med Workday Planning kan ekonomi- och personalchef se hur förändringar i bemanningen påverkar företagets budget och finansiella resultat samt hur företagets samarbeten med olika nyckelintressenter fungerar, när det gäller att följa riktlinjer och utförande.

  • Bli bättre att hantera expansionsstrategier och kostnader: Som VD måste man titta på hur man kan expandera sin verksamhet regionalt och globalt. Hans eller hennes team måste besluta om kostnader såsom kontor, resor och infrastruktur och ta hänsyn till detta när de lägger fram andra expansionsstrategier. Med Workday Planning, kan den som är ansvarig för företagsutvecklingen, uppdatera prognoser för personalstyrkan på en iPad under ett möte tillsammans med ledningsgruppen. Därifrån kan de granska specifik data, såsom som utannonserade positioner, och sedan grafiskt visa upp vilken budget som krävs när det gäller ytor per anställd, resor mellan olika platser eller vilka lokala förmåner som gäller för anställda på olika platser.

Kommentar kring nyheten
"Workday Planning har varit ett av de viktigaste önskemålen från våra kunder. Nu har vi levererat det vi lovat; nämligen att bygga ett innovativt planeringssystem som sömlöst enar all existerande information hos Workday", säger Mike Frandsen, executive vice president, products på Workday. "Med Workday Planning, kommer våra kunder för första gången ha en enhetlig, samverkande och kontinuerlig bild av sin verksamhet så att de kan ta ögonblickliga beslut kring deras organisations framtid och i slutänden hur de presterar."

"I dagens snabba, tillväxtmiljö är det allt fler organisationer som börjar använda molnbaserade finansiella system som gör det möjligt att snabbt analysera data och göra realtidsstrategiska beslut", säger Mickey North Rizza, program vice president, Enterprise Applications och Digital Commerce, IDC. "När det gäller företagets planering, är det många organisationer som vill utveckla sina kalkylbladsdrivna processer för att driva sina företag mer effektivt och bättre utnyttja resurserna. Med Workday Planning, kommer organisationer att kunna använda ett mer samarbetsinriktat molnbaserat kalkylark som gör det möjligt att samarbeta och kontinuerligt strategiskt planera genom ögonblickliga beslut."

"Att använda Workdays enhetliga finans och personalsystem har hjälpt oss att ständigt kunna skala upp vår globala verksamhet, vilket är viktigt för att kunna forma en ny strategi för företagsplanering som är anpassat till våra finanser och våra anställda", säger Riaan du Preez, director, finance and HR applications på Netflix. "Vi räknar med att Workday Planning kommer att utöka fördelarna med Workday och hjälpa oss att förbättra enigheten av data genom hela planeringsprocessen, analysen av utfall kontra prognoser."

About Workday
Workday är en ledande leverantör av professionella molnlösningar för finans- och personalhantering. Workday grundades 2005 och erbjuder ekonomihanterings-, personalhanterings- och analyssystem anpassade för världens största företag, utbildningsinstitutioner och myndigheter. Över tusen organisationer, från medelstora företag till Fortune 50-bolag, har valt Workday.

Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements including, among other things, statements regarding the expected performance and benefits of Workday's offerings. The words "believe," "may," "will," "plan," "expect," and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties, and assumptions. If the risks materialize or assumptions prove incorrect, actual results could differ materially from the results implied by these forward-looking statements. Risks include, but are not limited to, risks described in our filings with the Securities and Exchange Commission (SEC), including our Form 10-Q for the quarter ended July 31, 2016 and our future reports that we may file with the SEC from time to time, which could cause actual results to vary from expectations. Workday assumes no obligation to, and does not currently intend to, update any such forward-looking statements after the date of this release.

Any unreleased services, features, or functions referenced in this document, our website, or other press releases or public statements that are not currently available are subject to change at Workday's discretion and may not be delivered as planned or at all. Customers who purchase Workday, Inc. services should make their purchase decisions based upon services, features, and functions that are currently available.

© 2016. Workday, Inc. All rights reserved. Workday and the Workday logo are registered trademarks of Workday, Inc.

Contact Information:

Media Contact
Lisa Stassoulli
Senior EMEA Communications Manager
Workday
+44 (0)207 150 6222 (Direct)
+44 (0) 7568 377476 (Mobile)
lisa.stassoulli@workday.com

Yvonne Edenholm
Spotlight PR
+46 (0)73 942 73 11
yvonne.edenholm@spotlightpr.se

Media

Back to press listing