Press Release

Aon väljer Workday Financial Management för att stötta global tillväxt

Ledande försäkrings- och konsultbolag, med över 70 000 anställda, utökar sitt engagemang i Workday efter lyckad implementering av Workday HCM

PLEASANTON, CA--(Marketwired - Nov 19, 2015) - Workday, Inc. (NYSE: WDAY), ledande leverantör av professionella molnlösningar för finans och personalhantering, meddelar idag att (NYSE: AON), ledande global leverantör av tjänster och lösningar inom riskhantering, försäkringsmäkleri och personalhantering, utökar sitt engagemang i Workday genom att investera i Workday Financial Management. Aons val att komplettera sin tidigare implementering av Workday Human Capital Management (HCM) med Workday Financial Management gör företaget till en av de största användarna av Workdays samlade system för att hantera och generera insikter kring finansiella resultat, medarbetare och den operativa verksamheten.

Med över 70 000 anställda i 120 länder och globala affärsenheter såsom Aon Benfield, Aon Hewitt, och Aon Risk Solutions, är Aon ett världens ledande konsultbolag inom riskhantering och försäkringsmäkleri. Aon arbetar med att optimera kunders personella och finansiella resurser och är därmed väl medvetna om värdet av Workdays samlade system och hur det kan stötta global tillväxt.

Aon kommer att använda expertisen i sin molnlösningsenhet inom Aon Hewitt för den globala driftsättningen av Workday Financial Management; en enhet som har gjort detsamma för över 200 kunder.

Med Workday's samlade system förväntar sig Aon att:

  • Använda inbyggda rapporterings- och analysverktyg för att i realtid förse globala ledare med insikter som gör att de snabbt och tryggt kan fatta underbyggda beslut som driver värde för såväl kunder som aktieägare.

  • Öka transparansen och relevansen i finansiell data genom ett samlat ekonomisystem för samtliga redovisnings- och rapporteringsbehov, inom alla affärsenheter och landskontor. Genom att använda Worktags, kommer Aon också enkelt kunna djupdyka i, analysera och agera på data rörande en specifik region, avdelning eller kund, i syfte att förbättra resultatet.

  • Realisera effektiviseringar och öka produktiviteten genom att reducera den tid som läggs på manuella processer såsom extrahering och konsolidering av data för kalkylbladsberäkningar. Detta innebär att Aon kan frigöra resurser som kan användas i mer värdegenererande aktiviteter.

  • Ge sin globala och mobila personalstyrka ännu bättre tillgång till information och därmed möjlighet att agera där och när de behöver.

Kommentarer på nyheten
"För att kunna tillhandahålla den bästa servicen och lösningarna för våra kunder världen över är det viktigt att ha tillgång till teknik som ger en överblick över vår personal och våra kostnader och därmed insikterna vi behöver för hela vår verksamhet, säger Laurel Meissner, senior vice president and global controller på Aon. "För att kunna ha en överblick över redovisning, finansiell rapportering och regelefterlevnad i en stor global verksamhet krävs en omfattande förståelse för det löpande finansiella resultatet. Workdays lösning skapar bättre kontroll över vårt finansiella resultat, ger oss större förståelse för nuläget i verksamheten samt kontinuerlig innovation som garanterar att vi alltid har koll på nya standarder och regler i regionerna där vi är verksamma."

"Som en av Workdays Services Partners, har vi hjälpt hundratals av deras kunder och därigenom sett värdet av ett samlat HR- och ekonomisystem för att driva affärsresultatet," säger Jonathan Schembor, vd Cloud Solutions, Aon Hewitt. "Genom att driftsätta Workday Financial Management i hela vår organisation, kommer vi själva få uppleva dessa fördelar, vilket kommer att stärka vår förmåga och kompetens att förse våra kunder med ett fullt spektrum av tjänster - från rådgivning, till driftsättning och löpande support - i alla Workdays produkter.

"Aon är en av världens största, mest framgångsrika försäkringsmäklare och konsulttjänsteföretag och att de väljer Workday Financial Management visar tydligt att globala företagsledare främst letar efter cloud-first, datadriven strategi för att hitta konkurrensfördelar", säger Aneel Bhusri, grundare och vd för Workday. "Med Workday kommer Aon att få tillgång till djupare insikter inom samtliga affärsområden, vilket hjälper de ansvariga att hålla koll på det övergripande finansiella resultatet och på hur väl personalen presterar och därigenom arbeta för global tillväxt."

Om Workday
Workday är en ledande leverantör av professionella molnlösningar för finans och personalhantering. Workday grundades 2005 och erbjuder ekonomihanterings-, personalhanterings- och analyssystem anpassade för världens största företag, utbildningsinstitutioner och myndigheter. Tusentals organisationer, från medelstora företag till Fortune 50-bolag, har valt Workday.

Forward-Looking Statements
 
This press release contains forward-looking statements including, among other things, statements regarding the expected performance and benefits of Workday's offerings. The words "believe," "may," "will," "plan," "expect," and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties, and assumptions. If the risks materialize or assumptions prove incorrect, actual results could differ materially from the results implied by these forward-looking statements. Risks include, but are not limited to, risks described in our filings with the Securities and Exchange Commission (SEC), including our Form 10-Q for the quarter ended July 31, 2015 and our future reports that we may file with the SEC from time to time, which could cause actual results to vary from expectations. Workday assumes no obligation to, and does not currently intend to, update any such forward-looking statements after the date of this release.

Any unreleased services, features, or functions referenced in this document, our website or other press releases or public statements that are not currently available are subject to change at Workday's discretion and may not be delivered as planned or at all. Customers who purchase Workday, Inc. services should make their purchase decisions based upon services, features and functions that are currently available.

© 2015. Workday, Inc. All rights reserved. Workday and the Workday logo are registered trademarks of Workday, Inc. All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Contact Information:

Media Contacts
Lisa Stassoulli
Workday
+44 (0) 7568 377476
Lisa.Stassoulli@Workday.com

Nina Oestlien
Workday
+1 (415) 432-3041
Nina.Oestlien@Workday.com

Back to press listing