Press Release

Rolls-Royce väljer Workday Human Capital Management

Globalt företag att driva personalorganisation med bättre flexibilitet, hastigheter och personalinsikt

PLEASANTON, CA och LONDON, UNITED KINGDOM--(Marketwired - Oct 29, 2014) - Workday, Inc. (NYSE: WDAY), ledare i molnapplikationer för företag inom ekonomi och personalresurser , tillkännagav idag att Rolls-Royce plc, det globala kraftsystemsföretaget, har valt Workday Human Capital Management (HCM), inklusive Workday Time Tracking. Med Workday kommer Rolls-Royce övergå till molnet för sin personalverksamhet, som kommer att effektivisera globala verksamheten, modernisera personalhantering och skapa bättre insikt i arbetskraften.

Rolls-Royces vision är att skapa bättre kraft för en förändrande värld via två huvudsakliga affärssegment, nämligen rymd respektive marin- och industrikraft. Dessa affärssegment tar itu med marknader som har två teknologiskt starka plattformar, nämligen gasturbiner och kolvmotorer, för användning på land, till sjöss och i luften. Med over 55 000 anställda i 45 länder, behövde Rolls-Royce ett personalsystem som kunde stödja framtida affärsplaner. Genom att flytta over personalhantering till Workday-molnet, kommer Rolls-Royce att vinna flexibiliteten och hastigheten som behövs för att stödja fortsatt tillväxt och möjligheten att få åtkomst till och analysera arbetskraftsdata i realtid för att möjliggöra bättre beslutsfattande.

Workday HCM kommer även tillåta Rolls-Royce att:

  • Standardisera globala personalprocesser för att effektivisera verksamheter och skapa bättre effektivitet och produktivitet för hela företaget.
  • Konfigurera affärsprocesser på minuter, såsom organisationsarbetsflöden, och enkelt ändra dem vid behov.
  • Få djupare insikter i arbetskraften som kommer att tillåta chefer att bättre mäta prestanda, identifiera topptalanger, och para ihop talanger med roller.
  • Få åtkomst till analysdata som kan hjälpa driva anställnings- och sourcingbeslut, såsom kostnader, nuvarande och beräknad kapacitet, samt kapacitetsbrister i olika geografiska lägen och affärsstrukturer.
  • Möjliggöra mer självbetjäning för anställda genom att tillåta åtkomst till information och utförande av åtgärder genom ett intuitivt HR-program i mobilen eller på datorn.

Kommentar om nyheten
- Rolls-Royce är världens ledare inom teknologi, med en global arbetskraft som har alla de talanger som behövs för att bygga de kraftfullaste systemen som finns, säger Chano Fernandez, vd, EMEA, Workday. Med Workday HCM kommer Rolls-Royce att få bättre kunskap om sin arbetskraft med insikter som kan underlätta planering och beslutsfattande, samtidigt som anställda får fler självbetjäningsmöjligheter.

Om Workday
Workday är den ledande leverantören av molnapplikationer för företag inom ekonomi och personalresurser . Workday grundades 2005 och idag levererar företaget hantering för ekonomi och personalkapital, samt analysapplikationer avsedda för världens största företag, skolor och myndigheter. Hundratals organisationer, från medelstora till Fortune 50-företag, har valt Workday.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden, inklusive men ej begränsat till, uttalanden om förväntad prestanda och fördelar med Workdays utbud. Orden "tror", "kan", "komma att", "planerar", "förväntar" och liknande fraser är endast avsedda för att identifiera framåtblickande uttalanden. Dessa framåtblickande uttalanden kan påverkas av risker, osäkerheter och antaganden. Om risker realiseras eller antaganden visar sig vara felaktiga, kan faktiska resultat komma att avsevärt skilja sig från av framåtblickande uttalanden antydda resultat. Risker inkluderar, men är ej begränsade till, riskerna som beskrivs i våra rapporter till Securities and Exchange Commission (SEC), inklusive vårt Form 10-Q för kvartalet som slutade 31 juli 2014 och framtida rapporter som vi kan komma att från tid till annan inlämna till SEC, som skulle kunna orsaka att resultat skiljer sig från förväntningar. Workday antar ingen skyldighet och har ingen avsikt att uppdatera sådana framåtblickande uttalanden efter datumet för detta meddelande.

Icke-offentliga tjänster eller funktioner som beskrivs eller nämns i detta dokument, på vår webbsida eller i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden som för närvarande inte är tillgängliga, kan komma att förändras efter Workdays tycke eller inte levereras enligt det som planerats eller levereras över huvud taget. Kunder som köper tjänster från Workday, Inc. Ska fatta beslut utifrån tjänster och funktion som i dagsläget finns tillgängliga.

(C) 2014. Workday, Inc. Med ensamrätt. Workday och Workday-logotypen är registrerade varumärken tillhörande Workday, Inc.

Contact Information:Presskontakt:
Lisa Stassoulli
Workday
+44 (0) 7568 377476
Lisa.Stassoulli@Workday.com


Back to press listing